Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Đóng góp ý kiến, ý tưởng xây dựng Tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh Bến Tre

Đã đăng vào 18 Th3, 2019 lúc 10:04

    Để có cơ sở khoa học phục vụ cho việc xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chủ trương mời đơn vị tư vấn chuyên nghiệp xây dựng Tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh Bến Tre đến năm 2030 và những năm tiếp theo.

    Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre, Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre mở tiết mục Đóng góp ý kiến, ý tưởng xây dựng Tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh Bến Tre trong chương trình thời sự tối, trên sóng phát thanh và truyền hình từ ngày 18/3 đến ngày 31/3/2019. Đồng thời, Đài sẽ tiếp nhận ý kiến, ý tưởng của nhân dân, doanh nghiệp đóng góp cho việc xây dựng Tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh Bến Tre qua địa chỉ email banbientap@thbt.vn; website thbt.vn hoặc địa chỉ Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre, số 1/3, đường Trần Quốc Tuấn, Phường 4, TP Bến Tre. Thời gian tiếp nhận từ ngày 15/3/2019 đến ngày 31/3/2019.

    Ý kiến, ý tưởng đóng góp xoay quanh các nội dung như:.