Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2018 và trao tặng khen thưởng cấp nhà nước, cấp tỉnh

Đã đăng vào 18 Th5, 2019 lúc 8:50

UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2018 và khen thưởng cấp nhà nước, cấp tỉnh.

Năm 2018, thực hiện chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng , bảo vệ Tổ quốc” và quán triệt Chỉ thị số 01 của UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua thiết thực, phù hợp với tình hình thực tiễn.

Về thi đua phát triển kinh tế – xã hội, các ngành, địa phương kiên quyết giữ gìn trật tự, kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức thực hiện; bảo đảm thông tin lãnh đạo, điều hành, triển khai thông suốt đến cơ sở; huy động, thu hút tốt các nguồn lực đầu tư phát triển; xây dựng chuỗi giá trị trên các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh; thực hiện Chương trình “Đồng Khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp” đi vào thực chất. Đặc biệt, phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 – 2020; “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 – 2020; “Doanh nghiệp Bến Tre hội nhập và phát triển” giai đoạn 2017 – 2020 được thực hiện sôi nổi, rộng khắp, góp phần mang lại hiệu quả cao trên các lĩnh vực.

Công tác khen thưởng được thực hiện đúng quy định, chú trọng khen thưởng cho người lao động trực tiếp, các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong điều kiện khó khăn; tập trung tháo gỡ, giải quyết tồn đọng khen thưởng thành tích kháng chiến. Công tác tuyên truyền quy định mới của pháp luật về thi đua khen thưởng được thực hiện thường xuyên; kết hợp với công tác phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến, nêu gương người tốt, việc tốt. Qua đó, đã động viên, khích lệ tinh thần cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân hăng hái thi đua công tác, học tập, lao động, sáng tạo, lập nhiều thành tích, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tổ chức, chỉ đạo các phong trào thi đua ở một số nơi còn mang tính hình thức, nặng về khen thưởng; việc phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến không thường xuyên liên tục; khen thưởng thành tích đột xuất, mô hình mới, cách làm hay, gương người tốt việc tốt chưa kịp thời… nên chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới về công tác thi đua, khen thưởng hiện nay.

Ông Cao Văn Trọng – Chủ tịch UBND tỉnh – Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh  nhấn mạnh: “việc phát động và tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua có ý nghĩa rất quan trọng; mỗi tập thể, cá nhân phải tạo ra xung lực mới, mạnh mẽ hơn, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2019 và cả nhiệm kỳ. Các cấp ủy, chính quyền phải tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ  với mặt trận tổ quốc và các  đoàn thể trong thực hiện công tác thi đua khen thưởng. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua và chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả, nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và tập hợp các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng tích cực, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trong toàn tỉnh; định hướng công tác thi đua,  nhiệm vụ trọng tâm chủ yếu và những việc mới, việc khó của từng cấp, từng ngành, từng đơn vị, địa phương và từng lĩnh vực công tác, để tạo động lực, khí thế sôi nổi. Mỗi cán bộ công chức viên chức phải phát huy tôt vai trò tiên phong, gương mẫu, thực sự là hạt nhân trong các phòng trào thi đua, với phương châm nói ít, làm nhiều, hiệu quả, chất lượng, chọn việc mà làm. Cùng với phong trào thi đua các đơn vị phải thường xuyên phát động các phong trào thi đua theo chuyên đề.”

Dịp này, Chủ tịch nước đã tặng thưởng Huân chương lao động hạng nhất, nhì, ba cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; khen thưởng đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2013 đến năm 2017; thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2013-2014 đến năm học 2017-2018, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Chính phủ tặng Cờ thi đua cho các tập thể hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác giáo dục và đào tạo, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm học 2017-2018. Chủ tịch UBND tỉnh tặng cờ thi đua cho 48 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước từng ngành, lĩnh vực của các cụm, khối thi đua năm 2018.

Thùy Dương – Mai Phước

 

 

 

Để lại nhận xét