Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Trường cao đẳng Bến Tre giao lưu học thuật và sáng tạo với các giáo sư và sinh viên Đại học Nam Seoul, Hàn Quốc

Đã đăng vào 11 Th6, 2018 lúc 14:06

Lần đầu tiên, Đoàn giáo sư và sinh viên Tường đại học Seoul, Hàn Quốc đến giao lưu với thầy và trò Trường cao đẳng Bến Tre thông qua dự án “Đại học sáng tạo Hàn Quốc, Nhóm thiết kế và điêu khắc thuỷ tinh và các hoạt động sáng tạo của sinh viên khoa Thiết kế tạo hình Thuỷ tinh và Gốm”.

Buổi giao lưu học thuật và sáng tạo là dịp giúp cán bộ, giảng viên và học sinh sinh viên Trường cao đẳng Bến Tre có điều kiện hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, sáng tạo, khởi nghiệp và thúc đẩy hỗ trợ đầu tư vào Bến Tre đạt được mục tiêu nhiệm vụ quan hệ quốc tế năm học 2017-2018 và đến năm 2020. Đồng thời phát huy vai trò tích cực của trường trong quá trình triển khai hoạt động của Hội hữu nghị Việt – Hàn tại tỉnh.

Dịp nầy, Trường cao đẳng Bến Tre tổ chức ký ghi nhớ Hợp tác với Trường đại học Nam Seoul, Hàn Quốc về việc hỗ trợ, hợp tác thúc đẩy giao lưu, hợp tác nghiên cứu khoa học, tham quan, học hỏi mô hình tiên tiến về giáo dục nghề nghiệp, dạy – học tiếng Hàn, khởi nghiệp và giải quyết việc làm.

Hiện nay, Trường cao đẳng Bến Tre chuẩn bị xây dựng Đề án hình thành Trung tâm Hàn Quốc học. Đây là bước tạo tiền đề cho tỉnh và trường xúc tiến hợp tác với các đối tác hàn Quốc.

Anh Đào

 

Để lại nhận xét