Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Thường trực Tỉnh ủy khảo sát việc thực hiện các mô hình kiêm nhiệm, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã tại thành phố Bến Tre

Đã đăng vào 15 Th3, 2019 lúc 7:28

 Đoàn  công tác của Tỉnh ủy Bến Tre đã khảo sát việc thực hiện các mô hình kiêm nhiệm, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã tại thành phố Bến Tre. Tham gia chuyến khảo sát có Phan Văn Mãi – Ủy viên Trung ương Đảng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và  ông Trần Ngọc Tam – Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Sau khi tiếp thu Nghị quyết số 02 của Tỉnh ủy Bến Tre về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên” và Đề án 02 của Tỉnh ủy về “sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh Bến Tre theo Nghị quyết TW6  (khóa XII)”, Ban Thường vụ Thành ủy đã tổ chức triển khai, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ chủ chốt, đảng viên từ thành phố đến cơ sở, đồng thời ban hành các văn bản, chương trình hành động cụ thể hóa, tổ chức thực hiện bám sát tình hình thực tế tại địa phương. Từ đó, giúp cấp ủy các cấp nhận thức đầy đủ hơn về vai trò, tầm quan trọng công tác xây dựng đảng, bước đầu tạo sự đồng thuận, hưởng ướng tích cực trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đến nay, thành phố có 62 mô hình kiêm nhiệm các chức danh ở xã, phường, ấp, khu phố, trong đó, bí thư Đảng ủy đồng thời là chủ tịch UBND có 01 trường hơp; cán bộ, công chức kiêm nhiệm, những người hoạt động không chuyên trách có 07 trường hợp; cán bộ kiêm các chức danh ấp, khu phố 04 trường hợp; những người hoạt động không chuyên trách cấp xã kiêm các chức danh ấp, khu phố có 13 trường hợp; bí thư kiêm trưởng ấp, khu phố có 11 trường hợp; bí thư và bí thư chi bộ ấp kiêm chức danh ấp có 01 trường hợp.

Đối với việc  thực hiện Đề án sáp nhập địa giới hành chính, đến nay, các xã, phường trong Đề án đã thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; tổ chức phát phiếu lấy ý kiến cử tri về Đề án sáp nhập với sự đồng thuận cao từ phía người dân, tỷ lệ phiếu đồng ý ở các đơn vị đạt bình quân trên 92%.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Trần Ngọc Tam – Phó bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao nỗ lực và kết quả thành phố trong thực hiện các mô hình kiêm nhiệm, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã theo tinh thần Nghị quyết và Đề án 02 của Tỉnh ủy. Phó bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, trong thời gian tới, thành phố cần chủ động, quyết liệt hơn nữa trong thực hiện các mô hình kiêm nhiệm, đảm bảo lộ trình theo Đề án 02 đã đề ra, quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ thực hiện công tác kiêm nhiệm, hướng đến xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở chuyên nghiệp, chuyên sâu và có chế độ, chính sách phù hợp, đáp ứng yêu cầu công việc trong giai đoạn mới; tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao hơn nữa từ phía cán bộ, đảng viên và người dân về Đề án sáp nhập địa giới hành chính; thực hiện chặt chẽ, đúng qui trình trong thực hiện Đề án.

Đối với các kiến nghị của thành phố, ông Trần Ngọc Tam – Phó Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Tổ chức phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính tham mưu Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về chế độ, chính sách đối với cán bộ kiêm nhiệm, cũng như đối với người hoạt động không chuyên trách không bố trí được công việc sau khi sáp nhập địa giới hành chính ./.

Hồng Quốc

                                                                                                                                                       

Để lại nhận xét