Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre làm việc Sở Khoa học và Công nghệ

Đã đăng vào 11 Th8, 2017 lúc 9:55

Ông Võ Thành Hạo – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre cùng lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ về tình hình hoạt động KH&CN 7 tháng đầu năm 2017, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ, nâng cao hiệu quả, tinh thần trách nhiệm trong công tác theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII.

Theo báo cáo của Sở KH&CN, thời gian qua, Đảng ủy Sở KH&CN thực hiện tốt nhiệm vụ lãnh đạo, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất cao trong tổ chức Đảng; xác định công tác xây dựng Đảng và tổ chức cán bộ là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Trong công tác triển khai, nghiên cứu, ứng dụng KH&CN, luôn bám sát Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, các chỉ tiêu, nhiệm vụ đạt so với kế hoạch. Tỷ lệ sáng chế đăng ký bảo hộ đạt 100% so với chỉ tiêu; tỷ lệ giá trị sản phẩm công nghệ cao đạt 25%, tăng 110%; tỷ lệ đổi mới công nghệ đạt 13%, tăng 120% so với năm 2016. Ngoài ra, các chỉ tiêu khác như tỷ lệ ứng dụng kết quả nghiên cứu của các đề tài kỹ thuật vào sản xuất đạt 100%; đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, ngành KH&CN gắn với phát triển nông thôn mới, thay đổi mô hình tăng trưởng và nâng cao giá trị gia tăng theo chuỗi giá trị các sản phẩm chủ lực của tỉnh.

Ngành đã quản lý và triển khai 28 nhiệm vụ, nghiệm thu 14 nhiệm vụ, chuyển giao, tiếp nhận 4 quy trình chăn nuôi và vỗ béo cho bò hướng thịt nhập nội và bò lai; xây dựng mô hình áp dụng hệ thống quản lý chăn nuôi heo đạt chuẩn VietGap; xây dựng quy trình và ngưỡng giới hạn các chỉ tiêu môi trường nước nuôi tôm chân trắng thâm canh bằng kỹ thuật “nước xanh” được tạo ra bởi cá rô phi kết hợp với việc sử dụng chế phẩm vi sinh và chất kháng khuẩn. Nghiên cứu, đề xuất giải pháp phát triển thị trường bưởi da xanh Bến Tre; đánh giá trình độ công nghệ ngành chế biến và bảo quản rau quả – dừa… Nghiên cứu đề xuất các giải pháp KH&CN hoàn thiện hệ thống thủy lợi nội đồng phục vụ cho xây dựng nông thôn mới; phổ cập y học cổ truyền cho cán bộ cơ sở về y học cổ truyền trong phòng, chữa bệnh thông thường.…

Trong quản lý nhà nước chuyên ngành, Sở KH&CN tham gia góp ý 1 dự án đầu tư; cấp giấy chứng nhận cho 2 doanh nghiệp KH&CN; hỗ trợ doanh nghệ đổi mới công nghệ cho 14 doanh nghiệp; 9 công nghệ và hợp đồng công nghệ được chuyển giao, đưa vào ứng dụng, tổng giá trị hợp đồng 120 tỷ đồng; cấp 42 bằng nhãn hiệu, 1 bằng kiểu dáng công nghiệp; hỗ trợ, cấp chứng nhận nhãn hiệu tập thể cho 11/17 sản phẩm đặc sản, làng nghề tỉnh Bến Tre.

Một trong những nội dung quan trọng mà Bí thư Tỉnh ủy đặc biệt lưu ý với ngành KH&CN là thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ, trong đó nhấn mạnh đến chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm chủ lực của tỉnh. Ngoài ra, các ngành chức năng cần nghiên cứu, bố trí vốn giai đoạn 2, đầu tư máy móc, trang thiết bị cho Khu ứng dụng công nghệ sinh học Cái Mơn hoạt động đạt hiệu quả.

Cao Đẳng 

Để lại nhận xét