Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Thông báo: ĐÓNG GÓP Ý KIẾN, Ý TƯỞNG XÂY DỰNG TẦM NHÌN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TỈNH BẾN TRE

Đã đăng vào 16 Th3, 2019 lúc 7:02

Để có cơ sở khoa học phục vụ cho việc xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chủ trương mời đơn vị tư vấn chuyên nghiệp xây dựng Tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh Bến Tre đến năm 2030 và những năm tiếp theo.

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre, Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre mở tiết mục Đóng góp ý kiến, ý tưởng xây dựng Tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh Bến Tre trong chương trình thời sự tối và sáng trên sóng truyền hình và chương trình thời sự trưa và chiều trên sóng phát thanh Bến Tre, từ ngày 18/3 đến ngày 31/3/2019. Đồng thời, Đài sẽ tiếp nhận ý kiến, ý tưởng của nhân dân, doanh nghiệp, các chuyên gia đóng góp cho việc xây dựng Tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh Bến Tre qua địa chỉ email banbientap@thbt.vn; website thbt.vn hoặc địa chỉ: Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre, số 1/3, đường Trần Quốc Tuấn, Phường 4, TP Bến Tre. Thời gian tiếp nhận từ ngày 15/3/2019 đến ngày 31/3/2019.

Ý kiến, ý tưởng đóng góp xoay quanh các nội dung như:

– Tỉnh Bến Tre có những lợi thế, tiềm năng, thế mạnh gì có thể chọn làm hướng đột phá ?

– Những thách thức hay giới hạn nào đang cản trở sự phát triển của Bến Tre trong thời gian vừa qua và các lý do chính của những giới hạn đó ?

– Bến Tre cần chọn mô hình, kịch bản phát triển nào và cần có những giải pháp gì để có thể phát triển nhanh, đột phá trong thời gian tới ?

– Ông/bà mong muốn Bến Tre sẽ như thế nào vào năm 2025 và năm 2030?

Xin cám ơn sự quan tâm đóng góp ý kiến, ý tưởng của quý vị.

Để lại nhận xét