Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Thành phố Bến Tre văn minh với pano quảng cáo miễn phí  

Đã đăng vào 7 Th12, 2017 lúc 9:43

Hiện nay, trên địa bàn 17 xã, phường trong thành phố Bến Tre được lắp đặt 25 pano dùng để dán quảng cáo, rao vặt miễn phí. Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh muốn dán quảng cáo, rao vặt thì liên hệ với UBND xã, phường để được hướng dẫn, kích thước không quá khổ giấy A4, thời gian thực hiện không quá 15 ngày; chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với những trường hợp quảng cáo nội dung trái pháp luật, trái với đạo đức, thuần phong, mỹ tục của Việt Nam.

UBND thành phố Bến Tre giao cho UBND xã, phường thường xuyên theo dõi, kiểm tra, xử lý những trường hợp treo, dán quảng cáo, rao vặt không đúng qui định.

Việc tổ chức lắp đặt các pano này, tạo điều kiện cho người dán quảng cáo, rao vặt đúng qui định, hạn chế việc dán lên cột điện, bờ tường, cây xanh như trước đây; đảm bảo vẻ mỹ quan đô thị, góp phần xây dựng thành phố Bến Tre lên đô thị loại II trong thời gian tới.

                                                                        Dân Sinh

Để lại nhận xét