Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Thẩm định mô hình nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi

Đã đăng vào 18 Th9, 2019 lúc 6:52

Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh phối hợp với các Sở ngành liên quan vừa tiến hành khảo sát, thẩm định các mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi của nông dân trên địa bàn 9 huyện, thành phố, để tìm ra những mô hình nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp Trung ương, giai đoạn 2014 – 2019.

Tổng số mô hình được thẩm định là 75. Tiêu chuẩn thẩm định bao gồm các tiêu chí cơ bản như: mô hình hình đạt năng suất, chất lượng; ứng dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật; ứng dụng công nghệ trong sản xuất; sáng tạo, có những phương pháp đổi mới trong cách làm, đạt hiệu quả cao; đóng góp tích cực cho xã hội, xây dựng nông thôn mới; giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho lao động địa phương…

Theo đó, các mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi sẽ được Hội đồng thẩm định, đánh giá, tổng kết, xét tuyên dương, trao thưởng cấp Trung ương và cấp tỉnh tại Hội nghị Tổng kết Phong trào Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tỉnh Bến Tre, lần thứ V (giai đoạn 2014 – 2019), diễn ra vào ngày 24/9/2019 tới.

Thùy Dương

Để lại nhận xét