Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản

Đã đăng vào 13 Th11, 2017 lúc 14:28

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre tổ chức cho 200 phật tử trong tỉnh và thành phố Hồ Chí Minh thả phóng sinh 2 tấn cá giống, bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên sông Hàm Luông. 

Đối tượng thả gồm: cá trê và cá phi các kích cỡ, được Chi cục thủy sản lựa chọn phù hợp với môi trường và được kiểm dịch, đảm bảo sạch bệnh. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các hộ dân khai thác thủy sản trên địa bàn ngưng đánh bắt trong 7 ngày tới. 

Đây là lần thứ 2 trong năm 2017, hai đơn vị phối hợp tổ chức thả giống phóng sinh. Năm 2018, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre và Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre sẽ tổ chức 4 đợt phóng sinh cá giống.

Anh Thi 

Để lại nhận xét