Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Sơ kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2018

Đã đăng vào 11 Th1, 2019 lúc 7:39

Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Bến Tre tổ chức sơ kết hoạt động năm 2018.

Năm 2018, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Bến Tre tiếp tục được duy trì, nâng chất song hành với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Các thiết chế văn hóa ở cơ sở đang dần được hoàn thiện và phát huy hiệu quả phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân.

Nhiều địa phương đơn vị đã xây dựng kế hoạch và triển khai lồng ghép các nội dung Chỉ thị 11 về xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Năm 2018 toàn tỉnh có gần 97,5% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 96,8% khu dân cư đạt danh hiệu ấp-khu phố văn hóa, 100% xã, phường, thị trấn văn hóa giữ vững danh hiệu, có 31/147 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới.

 

Tảo Thư

Để lại nhận xét