Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Sở GD&ĐT Bến Tre tổ chức hội nghị trực tuyến công tác thu học phí không bằng tiền mặt

Đã đăng vào 21 Th9, 2019 lúc 7:57

Sở GD&ĐT Bến Tre đã tổ chức hội nghị trực tuyến với các điểm cầu trong tỉnh về công tác thu chi học phí bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh từ năm học 2019-2020.

Thực hiện Công văn số 3.176 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục triển khai thực hiện Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công và chi trả các chương trình an sinh xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo Bến Tre yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc Sở, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên nghiêm túc triển khai chủ trương thu học phí bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt từ năm học 2019-2020 đến tất cả cán bộ giáo viên, nhân viên trong đơn vị, cha mẹ học sinh trên địa bàn biết và thực hiện. Thủ trưởng các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh tích cực tuyên truyền thường xuyên chủ trương thu học phí bằng phương thức thanh toán không dùng tiền  qua các lần hội họp như: họp cha mẹ học sinh, họp hội đồng sư phạm, hàng tuần sinh hoạt dưới cờ và niêm yết công khai chủ trương tại bảng công khai thông tin chung của đơn vị và các cơ sở giáo dục công lập, tiến hành ký hợp đồng với 01 ngân hàng thương mại hoặc 01 tổ chức dịch vụ thanh toán trung gian để được hướng dẫn tư vấn thao tác, qui trình thực hiện cho tất cả cán bộ giáo viên, nhân viên trong đơn vị, cha mẹ học sinh trên địa bàn để biết và thực hiện. Công tác lựa chọn đơn vị thu hộ học phí bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt cần có sự bàn bạc thống nhất trong tập thể, lựa chọn đơn vị tư vấn thu hộ có sự linh hoạt, tiện lợi cho cha mẹ học sinh và không phải chịu sự chi phối của bất kỳ một dịch vụ nào để người dân an tâm giao dịch.

Anh Đào

Để lại nhận xét