Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam làm việc với Đảng ủy xã Tân Hội, huyện Mỏ Cày Nam

Đã đăng vào 24 Th8, 2019 lúc 8:06

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam đã làm việc với Đảng ủy xã Tân Hội, huyện Mỏ Cày Nam về tình hình hoạt động của tổ chức cơ sở đảng sau đánh giá năm 2018.

Đảng bộ xã Tân Hội có 09 chi bộ trực thuộc với 208 đảng viên; sau khi tiếp thu Nghị quyết số 02 và Quy định số 31 của Tỉnh ủy, Đảng ủy xã đã xây dựng kế hoạch thực hiện gắn với Chỉ thị số 05 và triển khai đến tất cả đảng viên; qua đó góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức của cán bộ, đảng viên. Kết quả, có trên 90% cán bộ, đảng viên đăng ký cam kết thực hiện giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Qua bình xét, đánh giá cuối năm 2018 có 02 chi bộ và 26 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, phát triển mới 31 đảng viên, đạt 77,5% chỉ tiêu Nghị quyết; sinh hoạt các chi bộ có nâng cao về chất lượng và đúng theo nội dung hướng dẫn của cấp trên; xã đã phân công 41 đồng chí phụ trách ấp, tổ nhân dân nhân tự quản, qua đó kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn tại địa phương.

Ngọc Vũ

Để lại nhận xét