Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

 Ông Phan Văn Mãi – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy làm việc với Huyện ủy Chợ Lách về Nghị quyết số 03 và Kết luận số 359

Đã đăng vào 12 Th6, 2019 lúc 7:25

Kiểm tra việc lãnh đạo, triển khai Nghị quyết số 03 của Tỉnh ủy khóa IX, khóa X gắn với Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp, nông dân, xây dựng Nông thôn mới là một trong ba nội dung chính được Tỉnh ủy chọn để kiểm tra trong năm 2019. Tại buổi làm việc với Huyện ủy Chợ Lách, ông Phan Văn Mãi – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn kiểm tra đánh giá:

Huyện ủy, UBND huyện đã làm tốt việc ban hành các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình hành động, Kế hoạch về xây dựng xã Nông thôn mới, xây dựng và hoàn thiện chuỗi giá trị, thực hiện Kết luận của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp, nông dân và xây dựng Nông thôn mới. Từ đó, giúp các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân nhận thức được Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới là một Chương trình lớn, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với nông thôn và nông dân.

Huyện đã xây dựng 6/10 xã đạt chuẩn Nông thôn mới; phối hợp xây dựng 3/8 sản phẩm chủ lực của tỉnh gồm chôm chôm, bưởi da xanh và hoa kiểng. Ngoài ra, Huyện còn xây dựng được chuỗi sản xuất cây giống và đang xây dựng kế hoạch thực hiện chuỗi giá trị cây sầu riêng.

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền mặc dù được huyện quan tâm, nhưng hiệu quả chưa cao, chưa tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Tiến độ thực hiện tiêu chí xã, huyện nông thôn mới chưa đạt so với mục tiêu, lộ trình đề ra. Công tác cụ thể hóa Nghị quyết 03 về chuỗi giá trị, kết luận 359 của các ngành, cơ sở còn chậm. Hoạt động của hợp tác xã chưa hiệu quả, năng lực quản lý, điều hành còn hạn chế, ý thức người dân tham gia vào hợp tác xã chưa cao. Sản xuất nông nghiệp manh mún, quy mô nhỏ lẻ, tự phát.

Nguyên nhân dẫn đến những hạn chế trên là do vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, điều hành của một số thành viên Ban thường vụ Huyện ủy thiếu chủ động và giải pháp hiệu quả trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết. Chất lượng tăng trưởng ngành nông nghiệp thiếu bền vững, khả năng cạnh tranh của nhiều loại nông sản thấp. Các hình thức tổ chức sản xuất ở nông thôn chậm đổi mới, tư duy kinh tế nông nghiệp còn hạn chế trong cán bộ và nhân dân.  Ông Phan Văn Mãi – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy định hướng một số nội dung sau: “Chợ lách có tiềm năng lớn trong việc  phát triển  chuỗi giá  trị nông sản chủ lực trong 8 nông sản  chủ lực của tỉnh. Do vậy, Ban thường vụ huyện ủy, các cấp ủy  và hệ thống chính trị cần tập trung lãnh đạo triển khai tốt việc xây dựng chuỗi giá trị nông sản, để hình thành được  vùng sản xuất có sự liên kết sản xuất, mà đại diện là các tổ hợp tác, hợp tác xã và thực hiện sản xuất sạch.

Ban thường vụ huyện ủy lãnh đạo quán triệt sâu hơn nữa, xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, rõ việc, phân công rõ trách nhiệm, có lộ trình, theo đó, Ban thường vụ huyện ủy và đồng chí bí thư Huyện ủy tập trung lãnh đạo, kiểm tra, để đảm bảo có sư chuyển biến rõ nét trong thực hiện các chủ trương về tam nông, để sau khi chợ lách đạt chuẩn nông thôn mới, thì có sự thay đổi rõ nét không chỉ về hạ tầng, về kinh  tế, mà còn về môi trường và đời sống xã hội. Chúng ta phải làm sao mà khi thực hiện các nghị quyết này, thì cả 3 vấn đề ; nông nghiệp, nông dân, nông thôn đều có sự phát triển  theo hướng tích cực, để chợ lách thực sự là huyện đầu tiên được công nhận nông thôn mới, cũng là  nơi phát triển về kinh tế và có môi trường xã hội đáng sống.”

Ngoài ra, huyện Chợ Lách cần xác định thị trường là mệnh lệnh của sản xuất, tạo một hệ sinh thái khởi nghiệp, hỗ trợ những ý tưởng kinh doanh mới trong nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Khởi nghiệp không phải từ ý tưởng cao xa, mà chính từ thực tiễn sinh động của nông dân như: vương quốc cây giống – hoa kiểng, sức mạnh tri thức và ứng dụng khoa học công nghệ trên cây ăn trái, cây giống – hoa kiểng… góp phần nâng cao thu nhập cho cư dân ở nông thôn.

Bên cạnh đó, tập trung lãnh đạo, phát triển mạnh lĩnh vực “Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, văn hóa, tâm linh gắn với nông nghiệp làng nghề theo hướng sạch, an toàn, công nghệ cao” và xem đây là nhiệm vụ chiến lược trong tư duy chỉ đạo nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới của các cấp ủy trong thời gian tới.

Thảo Lam

Để lại nhận xét