Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

Đã đăng vào 15 Th3, 2019 lúc 7:30

Thực hiện Quy định số 08 ngày 25/10/2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ban thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre đã cụ thể hóa bằng Quy định số 31 ngày 5/01/2019 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Ban thường vụ, thường trực và ủy viên cấp ủy các cấp. Việc thực hiện quy định nêu gương của Đảng, nhằm góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Quy định số 31 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy có 3 chương và 10 điều; quy định chung trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cấp ủy viên các cấp trong Đảng bộ tỉnh, phải nêu gương về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong…Riêng trách nhiệm nêu gương của từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ phải thể hiện trách nhiệm cao của mình đối với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân; đồng thời kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực trong Đảng, trong xã hội.

“Có xây, có chống và xây trước, chống sau” là nguyên lý xây dựng Quy định số 31 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Điểm cốt lõi của Quy định là “cán bộ giữ chức vụ càng cao, thì càng phải gương mẫu”; nhất là đối với các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban thường vụ và Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ.

Có thể nói, Quy định số 31 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về “trách nhiệm nêu gương” đã được sự đồng tình, ủng hộ cao của các cán bộ về hưu. Ông Trịnh Văn Y – Nguyên phó Chủ tịch UBND tỉnh – Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Bến Tre nói: “Tui thấy là quy định này đúng là nhắc nhở chúng ta thực hiện đúng điều lệ Đảng, còn là đảng viên là còn phấn đấu, năng nỗ vận động, sáng kiến trong vận động phong trào, để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, song song đó là phải gương mẫu, đi đầu trong phong trào, thậm chí là phải hy sinh một số quyền lợi của cá nhân để nâng cao hiệu quả vận động, từ chỗ đó, mà ở nhiều nơi, nơi nào cũng có những phong trào tốt và sự hy sinh của anh em  đảng viên ở cơ sở tui thấy rất hay.”

Ông Nguyễn Quang Trị – Nguyên phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bến Tre nhận xét: “Tôi thấy là những nội dung của quy định rất phù hợp và có tính khả thi, nếu như tổ chức thực hiện nghiêm túc, triển khai, quán triệt đồng bộ,  trên cơ sở có đăng ký chương trình kiểm tra, có kiểm điểm, có phân loại, có bầu phiếu tín nhiệm và có xử lý những trường hợp vi phạm, thì tin chắc rằng, Quy định số 31 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre sẽ được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc và nó trở thành nếp văn hóa của người cán bộ Đảng viên, trước nhất là cán bộ đảng viên lãnh đạo.”

Để Quy định số 31 của Ban thường vụ đạt được kết quả cao, vấn đề quan trọng là từng cán bộ, đảng viên phải nêu gương từ chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống đến việc  tự phê bình và phê bình… Cán bộ giữ chức vụ càng cao, thì phải nêu gương cho cấp dưới, phải thật sự gương mẫu và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng./.

                                                                             Trọng Thủy

Để lại nhận xét