Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Mô hình tỉa thưa vườn dừa trồng xen bưởi da xanh

Đã đăng vào 14 Th2, 2018 lúc 9:11

Tổ tư vấn chuyển giao kỹ thuật nông nghiệp huyện Mỏ Cày Nam tổ chức tổng kết mô hình tỉa thưa vườn dừa trồng xen bưởi da xanh tại xã Tân Trung. 

Mô hình bắt đầu thực hiện từ năm 2015 theo phương thức Nhà nước đầu tư hỗ trợ 40% giá cây giống, 20% phân bón và thuốc bảo vệ thực vật, 9 hộ dân của 2 ấp Tân An và Tân Hậu 1, xã Tân Trung tham gia, tổng diện tích thực hiện mô hình là 3 ha. 

Qua 3 năm thực hiện, mô hình bước đầu mang lại những hiệu quả. Qua khảo sát thực tế, năng suất dừa của các hộ thực hiện mô hình tăng cao và ổn định hơn, bình quân đạt 10 ngàn trái/ha/năm, tăng từ 500 đến 1 ngàn trái/ha/năm. Cây bưởi da xanh phát triển tốt, đang trong giai đoạn bắt đầu cho trái. Theo dự kiến của ngành nông nghiệp và các hộ tham gia mô hình, khi bưởi cho trái, năng suất sẽ đạt không dưới 8 tấn/ha/năm. Như vậy, tổng lợi nhuận tăng thêm khi thực hiện mô hình ước đạt 170 triệu đồng/ha.

Mô hình tỉa thưa vườn dừa trồng xen bưởi da xanh góp phần thực hiện thành công đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tăng năng suất, thu nhập cho người dân, nhờ áp dụng biện pháp trồng xen trong vườn dừa. 

Thành công của mô hình giúp các hộ nông dân xung quanh vùng có điều kiện sinh thái tương tự mạnh dạn ứng dụng, nhân rộng mô hình, cùng nhau đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống, cũng như góp phần bảo vệ môi trường nhờ kỹ thuật bón phân cân đối và hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, đảm bảo chất lượng sản phẩm khi cung ứng ra thị trường.

Ngọc Trọng

Để lại nhận xét