Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Kỳ vọng tác động tích cực đến sự phát triển bền vững của doanh nghiệp

Đã đăng vào 7 Th12, 2019 lúc 7:49

Ngày 18-7-2017, Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre đã ban hành Nghị quyết số 04 về chính sách khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết này đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng tích cực của người dân, hộ kinh doanh, thanh niên khởi nghiệp; tác động đến tâm lý của một bộ phận hộ kinh doanh đủ điều kiện chuyển lên doanh nghiệp nhưng còn do dự; tạo điều kiện cho các cá nhân khởi nghiệp, thanh niên tham gia các lớp đào tạo khởi sự kinh doanh miễn phí; góp phần tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, giảm chi phí gia nhập thị trường của các doanh nghiệp. Đây được xem là cơ sở quan trọng để Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục thảo luận và thông qua Đề án ban hành qui định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020-2025.

Toàn tỉnh có gần 4.000 doanh nghiệp đang hoạt động, đa số là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trong giai đoạn 2011-2015 có 1.334 doanh nghiệp thành lập mới. Từ năm 2016 đến nay, có 1.500 doanh nghiệp thành lập mới, trong số này, có 450 doanh nghiệp thuộc đối tượng hỗ trợ của Nghị quyết số 04 về chính sách khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh, gồm 224 doanh nghiệp có dự án khởi nghiệp và 226 hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp.

Qua 2 năm thực hiện Nghị quyết 04, tổng các nguồn vốn hỗ trợ cho doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh hơn 469 tỷ đồng, trong đó, từ ngân sách tỉnh 381,5 tỷ đồng và từ nguồn vận động tài trợ 73,1 tỷ đồng. Các nguồn hỗ trợ được thực hiện đúng theo tinh thần nghị quyết, tạo nguồn lực quan trọng trong hỗ trợ doanh nghiệp phát triển trong giai đoạn đầu thành lập.

Hầu hết các doanh nghiệp cho biết, đều tiếp cận được các chính sách hỗ trợ theo tinh thần nghị quyết 04, tuy nhiên, việc tiếp cận các chính sách nâng cao năng lực ứng dụng khoa học và công nghệ, đặc biệt là vay vốn ưu đãi còn gặp nhiều khó khăn, trong khi đây là những chính sách mà doanh nghiệp mong muốn được tiếp cận nhất.

Theo báo cáo của Hội đồng nhân dân tỉnh, có 99/224 doanh nghiệp khởi nghiệp được giới thiệu tiếp cận các gói tín dụng ưu đãi, tuy nhiên, chỉ có 07 doanh nghiệp được tiếp nhận hỗ trợ với tổng kinh phí 1,6 tỷ đồng; và chỉ có 15 doanh nghiệp được các ngân hàng thương mại xét hỗ trợ vay từ nguồn tín dụng ưu đãi riêng cho Chương trình Đồng Khởi khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp, với tổng vốn giải ngân 6,5 tỷ đồng…

Theo đánh giá của Hội đồng nhân dân tỉnh, Nghị quyết 04 mang tính hỗ trợ nhỏ, lẻ; việc tuyên truyền còn nhiều điểm nghẽn, dẫn đến nội dung chính sách chưa lan toả, nhiều doanh nghiệp hiểu nhưng chưa rõ các chính sách. Hệ thống các đoàn thể vào cuộc chưa sâu, dẫn đến kết quả đạt được còn nhiều hạn chế.

Các nội dung, chính sách hầu như chỉ có chính sách về hỗ trợ thành lập doanh nghiệp, là doanh nghiệp tiếp cận được… Đáng chú ý, một số chính sách đòi hỏi điều kiện áp dụng khá cao so với khả năng đáp ứng của doanh nghiệp mới thành lập nên doanh nghiệp khó tiếp cận, thụ hưởng; các nội dung hỗ trợ chưa tạo được “cú hích” thúc đẩy các hộ kinh doanh cá thể đủ điều kiện chuyển sang hoạt động theo loại hình doanh nghiệp theo quy định; chưa kiến tạo được môi trường thật tốt cho sự ra đời và phát triển của doanh nghiệp, chưa tạo được những đột phá phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Từ những kết quả cũng như hạn chế trong hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, kỳ họp lần thứ 14, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá IX đã thảo luận về Đề án ban hành qui định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020-2025. Đề án được kỳ vọng sẽ có tác động tích cực, mang tính tổng hợp, toàn diện hơn để giúp doanh nghiệp tỉnh phát triển về số lượng và chất lượng, hình thành các trục liên kết, các chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng các sản phẩm chủ lực của tỉnh.

Theo ông Nguyễn Văn Quới, chủ trương của Hội đồng nhân dân tỉnh là không tạo ra các điểm nghẽn khi ban hành chính sách, căn cứ tình hình thực tế các doanh nghiệp có thể đề xuất hình thức hỗ trợ phù hợp từ các nguồn ngân sách Trung ương và địa phương.

Theo ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, để chính sách có thể đi vào đời sống, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố cần tích cực tuyên truyền, tổ chức hệ thống tiếp nhận và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện thủ tục để hưởng chính sách hỗ trợ; và cũng nên có kênh thông tin kết nối doanh nghiệp với ngân hàng và ngân hàng cần chủ động tìm đến doanh nghiệp, xem doanh nghiệp là bạn đồng hành cùng phát triển…

Trung Trí

Để lại nhận xét