Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Kỳ họp thứ 11 HĐND Tỉnh Bến Tre khóa 9 sẽ khai mạc vào ngày 2/7/2019

Đã đăng vào 12 Th6, 2019 lúc 7:22

Văn phòng HĐND tỉnh đã tổ chức họp báo về kỳ họp thứ 11 HĐND Tỉnh khóa 9.

Kỳ họp sẽ diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 2/7 đến  ngày 3/7/2019. Trước đó, vào ngày 21/6, các tổ đại biểu họp thảo luận tài liệu kỳ họp. Kỳ họp này dự kiến thông qua 31 dự thảo nghị quyết, bao gồm 3 dự thảo về nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế- xã hội, phân bổ ngân sách và đầu tư công;  5 dự thảo nghị quyết về phân bổ biên chế và sắp xếp bộ máy; 4 dự thảo nghị quyết liên quan đến lĩnh vực tài nguyên môi trường; 4 dự thảo thuộc nhóm nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh phương án vay, trả nợ vốn vay và một số nghị quyết thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh; 9 dự thảo nghị quyết cụ thể hóa các quy định của trung ương; 3 dự thảo chính sách đặc thù của tỉnh; và 3 dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND tỉnh trình hội đồng. Trước kỳ họp, từ ngày 10/6 đến ngày 14/6, các đại biểu HĐND Tỉnh sẽ tiếp xúc cử tri, để thông tin về kỳ họp và ghi nhận ý kiến đề đạt của cử tri về các vấn đề liên quan đến nội dung kỳ họp thứ 11, cũng như các vấn đề kinh tế xã hội nổi lên tại địa phương. Tài liệu kỳ họp thứ 11 được đăng tải chi tiết tại trang thông tin điện tử của HĐND Tỉnh./.

Tảo Thư

Để lại nhận xét