Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Kiểm tra phổ cập giáo dục, xóa mù chữ huyện Chợ Lách

Đã đăng vào 11 Th1, 2019 lúc 7:38

Đến kiểm tra công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn huyện Chợ Lách trong năm 2018, Đoàn công tác Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Bến Tre được nghe báo cáo: thời gian qua, mạng lưới trường lớp trên địa bàn huyện Chợ Lách phát triển theo đúng qui hoạch; cơ sở vật chất từng bước đầu tư xây dựng theo hướng hiện đại, đáp ứng yêu cầu phổ cập giáo dục; phương pháp dạy học được đổi mới, chất lượng giáo dục ở các cấp học được nâng cao. Huyện hiện có 3 trường mầm non, 8 trường tiểu học và 6 trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia.

Các trường ở các cấp học đều được trang bị tương đối đầy đủ thiết bị phục vụ giảng dạy. Các trường tiểu học và trung học cơ sở đều có thư viện đạt chuẩn theo quy định. 100% giáo viên trực tiếp giảng dạy bậc mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở đạt chuẩn và trên chuẩn từ 91% trở lên. Mỗi xã đều bố trí một giáo viên phụ trách kiêm nhiệm công tác phổ cập giáo dục trung học cơ sở, một giáo viên phụ trách kiêm nhiệm công tác phổ cập giáo dục tiểu học – xóa mù chữ, một cán bộ giáo viên làm công tác phổ cập giáo dục mầm non.

Năm 2018, tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi vào học mẫu giáo, học sinh 6 tuổi vào lớp 1, học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6, học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở  đều đạt 100%.

Việt Cường

Để lại nhận xét