Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết nguyên đán Mậu Tuất năm 2018

Đã đăng vào 13 Th2, 2018 lúc 10:22

Đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm huyện Thạnh Phú tiến hành kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 tại các xã, thị trấn.

Đoàn kiểm tra gần 70 cơ sở sản xuất bánh kẹo, cửa hàng tạp hóa, dịch vụ ăn uống và quầy thịt heo… Nội dung kiểm tra là việc thực hiện các qui định về bảo đảm an toàn thực phẩm được qui định tại Luật an toàn thực phẩm, Nghị định số 38 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm. Các văn bản qui phạm pháp luật thuộc lĩnh vực của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương và liên bộ về bảo đảm an toàn thực phẩm theo lĩnh vực cụ thể.

Nhìn chung, các cơ sở đều cơ bản thực hiện tốt, một vài cơ cở chưa thực hiện tốt thì làm cam kết khắc phục; 1 quầy thịt theo ở xã An Thuận do không có giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y, UBND huyện đã ra quyết định xử phạt hành chính 3,5 triệu đồng.

Văn Minh

Để lại nhận xét