Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Huyện Giồng Trôm tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu  quốc gia xây dựng nông thôn mới

Đã đăng vào 12 Th7, 2019 lúc 8:30

Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm vừa tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020 và phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011 – 2020.

Những năm qua, công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện được quan tâm thực hiện với nhiều hình thức, theo phương châm “Đến từng ngõ, gõ từng nhà, gặp từng người, bàn từng việc”, nhằm phát huy vai trò chủ thể của người dân. Từ năm 2010 đến năm 2019 đã huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới trên 1.567 tỷ đồng, từ các nguồn vốn trung ương, tỉnh, huyện, xã và các nguồn vốn khác. Đến nay, huyện có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 2 xã đang đề nghị công nhận, các xã còn lại đạt từ 7 – 11 tiêu chí, số tiêu chí bình quân của huyện là 11,2 tiêu chí. Các công trình hạ tầng như giao thông nông thôn, trường học, trạm y tế, chợ nông thôn được đầu tư xây dựng. Hiện có 7 xã đạt tiêu chí giao thông. Trong giai đoạn 2010 – 2019 đã đầu tư xây mới trên 204 km đường đạt chuẩn nông thôn mới. Thu nhập bình quân đầu người tăng qua từng năm, cuối năm 2018 đạt 36,6 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 17,6% năm 2011, xuống còn 7,9% năm 2019. Hệ thống cung cấp điện, nước dần hoàn thiện. Công tác vận động nhân dân thực hiện tiêu chí môi trường được quan tâm. Các cơ sở chăn nuôi, hộ dân từng bước xây dựng hệ thống chất thải, xóa cầu tiêu ao cá, xây dựng hố xí tự hoại, đăng ký sử dụng nước máy. Công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định. Các lĩnh vực an sinh xã hội, xây dựng đời sống văn hóa đạt nhiều thành tựu đáng kể, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Dịp này, Ủy ban nhân dân huyện tặng giấy khen cho 5 tập thể và 11 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011 – 2020./.

Kim Phụng

Để lại nhận xét