Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Hợp nhất Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh thành Đảng bộ Khối Cơ quan- Doanh nghiệp tỉnh

Đã đăng vào 25 Th5, 2019 lúc 7:08

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa công bố các quyết định thí điểm hợp nhất Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh thành Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến đã công bố 3 quyết định của Tỉnh ủy gồm: Quyết định số 817 về kết thúc hoạt động của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh; Quyết định số 818 về thí điểm hợp nhất giữa Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh thành Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh từ ngày 1/6/2019; Quyết định số 819 về chỉ định Ban chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2015- 2020.

Theo đó, Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh có 104 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; Ban chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2015- 2020 gồm 41 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 13 đồng chí. Đồng chí Võ Văn Kiệt được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh và 4 phó Bí thư.

Ông Võ Thành Hạo – Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, việc hợp nhất giữa hai Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh thành Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nhgiệp tỉnh nhằm thực hiện theo tinh thần Nghị quyết số 18, Hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành Trung ương khóa XII “Về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, từng đồng chí trong cấp ủy và toàn Đảng bộ Khối Cơ quan – doanh nghiệp tiếp tục phát huy sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; tăng cường công tác xây dựng Đảng, góp phần làm cho Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

                                                                   Trọng Thủy

Để lại nhận xét