Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Họp báo thông tin kỳ họp bất thường Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre ( khóa IX) nhiệm kỳ 2016-2021

Đã đăng vào 9 Th10, 2019 lúc 7:13

 Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức họp với các cơ quan truyền thông trong và ngoài tỉnh  thông tin, tuyên truyền về kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường) Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo dự kiến, kỳ họp sẽ được tổ chức 1 buổi, khai mạc lúc 13h30, ngày 14/10/2019. Kỳ họp với nội dung chính là thông qua 06 nghị quyết do thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh trình gồm: nghị quyết về việc thông qua chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trong giai đoạn 2019-2021 của tỉnh Bến Tre; nghị quyết về việc quy định số lượng, chức danh, chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre; quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chế độ tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh; xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021; xác nhận kết quả bầu chức danh Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021; xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Phó Trưởng Ban kinh tế – ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

 

Ngọc Diệp

Để lại nhận xét