Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Hội thảo mô hình liên kết doanh nghiệp nhận thực tập, giải quyết việc làm cho HS – SV

Đã đăng vào 30 Th1, 2018 lúc 9:28

Trường Cao đẳng Bến Tre tổ chức Hội thảo “Phát triển mô hình liên kết với doanh nghiệp trong công tác thực tập, giải quyết việc làm cho học sinh, sinh viên trường Cao đẳng Bến Tre”.

Qua phần trình bày các tham luận và thảo luận, các đại biểu đã nêu lên những mặt tích cực và hạn chế của HS-SV khi tham gia thực tập tại các Công ty, doanh nghiệp như bên cạnh các em HS-SV thực tập tích cực, biết vận dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn, thì một bộ phận còn e ngại làm việc, sợ va chạm và không dám xâm nhập vào môi trường thực tế, thậm chí là không có tinh thần hợp tác; kỹ năng mềm của sinh viên còn yếu… 

Nhà trường và doanh nghiệp đã thống nhất trong thời gian tới, để khắc phục những hạn chế trong công tác thực tập và giải quyết việc làm, nhà trường sẽ tiếp tục nâng cao trình độ nhận thức, kiến thức, kỹ năng của sinh viên để đáp ứng điều kiện doanh nghiệp; cử giáo viên xuống các doanh nghiệp để học tập thực tế, sau đó trở về truyền đạt cho sinh viên. 

Doanh nghiệp tiếp tục gắn kết và đồng hành với nhà trường trong các hoạt động giảng dạy; cử người có trình độ chuyên môn đến trường phối hợp cùng giáo viên xây dựng giáo án và giảng dạy phù hợp với điều kiện thực tế; doanh nghiệp tạo điều kiện về ăn ở và giám sát sinh viên tại các cơ sở thực tập; có chính sách ưu đãi đối với sinh viên nhằm khuyến khích các em tích cực học tập, làm việc… 

Thùy Dương 

Để lại nhận xét