Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Hội thảo Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Bến Tre năm 2019

Đã đăng vào 15 Th5, 2019 lúc 7:22

UBND tỉnh đã tổ chức hội thảo Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Bến Tre năm 2019.

Sau một năm triển khai thực hiện xây dựng Đề án Chương trình Quốc gia Mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP), đến ngày 07-05 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã tiếp tục ký Quyết định số 490 phê duyệt Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020, thực hiện trên phạm vi cả nước, trong đó Bến Tre là 1 trong 12 tỉnh, thành chỉ đạo điểm của Chương trình này. Hội thảo này nhằm triển khai, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và địa phương trong tỉnh tổ chức thực hiện Chương trình OCOP và Bộ tiêu chí, trình tự, thủ tục đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP… để đề ra những giải pháp, mô hình tổ chức sản xuất, phát triển sản phẩm truyền thống đặc trưng, chủ lực của tỉnh, thành các sản phẩm OCOP có chất lượng, đạt tiêu chuẩn quốc gia, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế.

Bến Tre đã xây dựng và hoàn thành Đề án thực hiện Chương trình OCOP giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030, tỉnh cũng đã tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm OCOP tiếp cận các thị trường tiêu thụ tiềm năng; đặc biệt, Bến Tre rất tích cực tham gia trưng bày các sản phẩm tại các Hội chợ OCOP trong và ngoài tỉnh.

Có thể nói, sản xuất và phát triển sản phẩm theo định hướng của Chương trình OCOP là một trong những giải pháp phù hợp, khả thi mà Bến Tre đã vận dụng sáng tạo, hiệu quả, để từng bước cơ cấu lại ngành nông nghiệp, đẩy nhanh tiến trình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình Đồng Khởi khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp của tỉnh. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh đã có 35 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, trung bình mỗi xã đạt 13,09 tiêu chí, không có xã nào đạt dưới 5 tiêu chí.

Tuy nhiên, những kết quả đạt được chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế vốn có của tỉnh; chưa thực sự tạo ra sắc thái riêng biệt, chưa tạo ấn tượng mạnh để thu hút người tiêu dùng và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường… theo đó, sản phẩm OCOP của Bến Tre chưa có sự bứt phá và có chỗ đứng vững chắc, quy mô sản xuất và sản lượng cung ứng chưa đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng…

Để phấn đấu đạt mục tiêu Chương trình đề ra đến năm 2020, 100% xã trên địa bàn tỉnh có sản phẩm tham gia Chương trình OCOP, toàn tỉnh có từ 20-30 sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn từ 3 sao trở lên, UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành và địa phương theo chức năng, nhiệm vụ cần tập trung thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền về Chương trình OCOP, giúp người dân hiểu rõ và thấy được lợi ích, sự cần thiết khi tham gia Chương trình, tạo động lực để người dân thực hiện theo định hướng chung của tỉnh. Định hướng việc phát triển Chương trình OCOP phải theo hướng phát huy lợi thế của địa phương, trong đó, các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ dân nông thôn là tác nhân đóng vai trò chủ đạo trong Chương trình cần tiếp tục phát huy nguồn lực hiện có, không ngừng sáng tạo để hình thành các sản phẩm đặc trưng, tạo dấu ấn về sự khác biệt và đảm bảo chất lượng để tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Các sở, ngành và địa phương quán triệt và thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, củng cổ hoàn thiện hệ thống tổ chức OCOP từ tỉnh đến huyện để tổ chức triển khai thực hiện Chương trình OCOP sâu sát, đồng bộ, có hiệu quả hơn trong thời gian tới…

Trung Trí

Để lại nhận xét