Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh triển khai thanh toán không dùng tiền mặt

Đã đăng vào 21 Th9, 2019 lúc 7:58

Ngày 20-9, bà Nguyễn Thị Kim Tiến – Bộ trưởng Bộ Y tế đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh triển khai thanh toán không dùng tiền mặt trong ngành Y tế. Tại điểm cầu Bến Tre có sự tham dự của ông Nguyễn Hữu Lập – Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Theo Bộ Y tế, thanh toán Điện tử không dùng tiền mặt là một yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh hiện nay tại các bệnh viện, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi tình trạng quá tải, mất nhiều thời gian xếp hàng thanh toán viện phí luôn là vấn đề bức xúc đối với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Việc triển khai thành công thanh toán viện phí không dùng tiền mặt bằng các phương thức điện tử, tích hợp các giải pháp công nghệ thông tin tại các bệnh viện, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (bệnh án điện tử, hồ sơ sức khỏe điện tử,…) sẽ nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh; đồng thời, góp phần thúc đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số trong bệnh viện hướng tới bệnh viện thông minh không sử dụng bệnh án giấy và thanh toán không dùng tiền mặt. Bên cạnh đó, thanh toán không dùng tiền mặt trong y tế cũng sẽ góp phần làm thay đổi tư duy, phương thức sử dụng tiền mặt trong cộng đồng xã hội, bởi trong 100% dân số Việt nam là đối tượng được chăm sóc sức khỏe của y tế thì 75% là người dân (trên 15 tuổi) đủ điều kiện có tài khoản ngân hàng và tham gia thực hiện các giao dịch điện tử không dùng tiền mặt trong xã hội.

Tuy nhiên, thanh toán không dùng tiền mặt trong khám chữa bệnh còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế, bất cập như: người dân đến khám chữa bệnh vẫn còn thói quen sử dụng tiền mặt, chưa quen sử dụng thẻ, các ứng dụng di động để thanh toán. Tỷ lệ các bệnh viện triển khai thanh toán điện tử hiện còn thấp (cả nước chỉ có 30 bệnh viện đã triển khai phương thức thanh toán viện phí điện tử); việc kết nối giữa phần mềm ngân hàng, các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán với hệ thống thông tin bệnh viện còn gặp nhiều khó khăn…

Theo đó, để đẩy mạnh triển khai thanh toán không dùng tiền mặt trong ngành, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến yêu cầu thủ trưởng các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và thủ trưởng các cơ sở giáo dục, đào tạo về y dược đóng trên địa bàn đô thị phải bố trí nguồn nhân lực, sử dụng nhiều giải pháp thanh toán điện tử để đáp ứng nhu cầu của người dân. Bên cạnh đó, cần nhanh chóng hoàn thiện hệ thống thông tin bệnh viện, triển khai sử dụng hóa đơn điện tử. Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đề nghị Cục Quản lý Khám, chữa bệnh nghiên cứu, đề xuất bổ sung tiêu chí về thanh toán điện tử vào trong Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện. Các cơ sở y tế triển khai các phương thức thanh toán điện tử không dùng tiền mặt tại đơn vị, đáp ứng yêu cầu thanh toán điện tử không dùng tiền mặt của người dân trước ngày 31-12-2019.

          Trung Trí

Để lại nhận xét