Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Hội nghị trao đổi kinh nghiệm giải pháp chất lượng phiên họp của thường trực Hội đồng nhân dân

Đã đăng vào 18 Th10, 2019 lúc 8:02

Hội đồng nhân dân huyện Giồng Trôm vừa tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng phiên họp của Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) và hoạt động thảo luận tại kỳ họp HĐND lần thứ 6 nhiệm kỳ 2016- 2021.

Với chủ đề “Giải pháp nâng cao chất lượng phiên họp của Thường trực HĐND và chất lượng hoạt động thảo luận tại kỳ họp HĐND”, các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, đề xuất các giải pháp góp phần  nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND. Các ý kiến trên cơ sở thực tiễn hoạt động của HĐND các Huyện, Thành phố, đối chiếu các quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật Hoạt động giám sát đã được Quốc hội Khóa XIII, kỳ họp lần thứ 9 thông qua.

Phát biểu kết luận Hội nghị, bà Nguyễn Thị Yến Nhi – Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá cao ý kiến phát biểu và tham luận, đồng thời cho rằng Thường trực HĐND tỉnh nâng cao vai trò chỉ đạo HĐND cấp huyện; nên có sự chủ động ban hành chương trình ngay từ đầu năm; việc bố trí tổ chức 2 hoạt động như: giải trình và chất vấn, xem xét chất vấn; chủ động nội dung phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân; các ban HĐND phát huy vai trò thẩm tra để đại biểu tiếp nhận, bàn bạc sâu hơn;

Hoàng Minh

Để lại nhận xét