Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Hội nghị Tỉnh ủy Bến Tre lần thứ 21 kết thúc thành công.

Đã đăng vào 30 Th6, 2020 lúc 8:24

Sáng 29/6/2020, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bến Tre tổ chức hội nghị lần thứ 21. Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh ông Phan Văn Mãi; Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy ông Trần Ngọc Tam; Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh ông Cao Văn Trọng và đại diện các Ban đảng Trung ương tham dự hội nghị.

Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy 6 tháng đầu năm 2020 nêu rõ, trong 6 tháng qua, Đảng bộ vừa tập trung tổ chức đại hội đảng bộ các cấp; vừa phải huy động cả hệ thống chính trị để phòng, chống, ứng phó với hạn mặn, vừa triển khai thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Với tinh thần “Bứt phá về đích”, các cấp ủy, tổ chức đảng, các tổ chức trong hệ thống chính trị tập trung quyết liệt cho công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh, chăm lo đời sống của nhân dân, góp phần ổn định tư tưởng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền; trong đó, nổi bật là tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, sự giúp đỡ, hỗ trợ thiết thực, hiệu quả của các tổ chức, cá nhân, góp phần giúp nhân dân từng bước vượt qua khó khăn. Các cấp ủy đảng quan tâm lãnh chỉ đạo và triển khai quán triệt Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và các văn bản của Trung ương về đại hội đảng;  chuẩn bị chu đáo về nhân sự, văn kiện, nội dung thảo luận, xây dựng, thảo luận các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể hóa nghị quyết đại hội; chú trọng công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội. Chủ động việc luân chuyển, điều động, sắp xếp cán bộ trước đại hội.

Về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của đảng 6 tháng đầu năm 2020, các cấp ủy đã kiểm tra 72 tổ chức cơ sở đảng. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành Nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng; thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ. Qua kiểm tra kết luận 100% tổ chức đảng chấp hành tốt các nội dung kiểm tra. Ngoài ra, đã kiểm tra 526 đảng viên, trong đó, có 126 cấp ủy viên các cấp. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; chấp hành quy chế làm việc; nguyên tắc tập trung dân chủ; những điều đảng viên không đươc làm; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống…Qua kiểm tra, đã kết luận trên 96% đảng viên thực hiện tốt; trên 3% đảng viên thực hiện chưa tốt, đã nghiêm khắc phê bình, rút kinh nghiệm. Sáu tháng đầu năm, các tổ chức đảng đã thi hành kỷ luật 54 đảng viên, giảm 32,5% so cùng kỳ, bằng các hình thức: khiển trách 30 đảng viên, cảnh cáo 18 đảng viên, cách chức 1 đảng viên, khai trừ 5 đảng viên; trong đó, có 19 cấp ủy viên các cấp, chiếm 35,2%.

Về tình hình kinh tế, xã hội 6 tháng qua tiếp tục ổn định; nhiều giải pháp tích cực, hiệu quả trước mắt đã góp phần khắc phục ảnh hưởng của hạn mặn đối với đời sống, sản xuất của người dân. Các giải pháp hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp, các chương trình tín dụng chính sách, cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn được thực hiện khá tốt; các hoạt động văn hóa xã hội và đảm bảo an sinh xã hội được duy trì. Công tác vận động quần chúng tiếp tục được quan tâm. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể được nâng lên qua công tác phối hợp cùng với chính quyền, vận động nhân dân trong phòng, chống hạn mặn và dịch bệnh. So với Nghị quyết năm 2020, 6 tháng đầu năm 2020 có 11/25 chỉ tiêu đạt trên 50%; 10/25 chỉ tiêu không đạt và chỉ tiêu kéo giảm phạm pháp hình sự  chưa đạt yêu cầu đề ra.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Tỉnh ủy đã nhìn nhận, 6 tháng đầu năm còn một số cấp ủy, người đứng đầu nhận thức và triển khai tinh thần “Bứt phá về đích” chưa lan tỏa mạnh mẽ ở đơn vị, địa phương; thiếu quyết liệt trong lãnh đạo, điều hành, trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Vẫn còn một ít cán bộ thờ ơ, vô cảm, ngại khó trước những việc cấp thiết và bức xúc của nhân dân. Trong công tác tổ chức đại hội, một số cấp ủy còn tư tưởng chủ quan, trông chờ vào sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, lúng túng trong xử lý tình huống phát sinh; một số cấp ủy cơ sở chuẩn bị và sinh hoạt cơ cấu nhân sự không chặt chẽ, thông suốt, dẫn tới kết quả bầu không đúng cơ cấu cán bộ chủ chốt. Vẫn còn một số cấp ủy chưa chủ động nắm tình hình, thu thập, xử lý thông tin để kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Trên lĩnh vực kinh tế, do ảnh hưởng nặng nề tác động kép của xâm nhập mặn và dịch bệnh Covid-19, nên tốc độ tăng trưởng của ngành nông- lâm- thủy sản giảm và có nguy cơ giảm sâu;  sản xuất và xuất khẩu hàng hóa gặp nhiều khó khăn, các doanh nghiệp xuất nhập khẩu hoạt động cầm chừng hoặc ngưng hoạt động, do không có nguyên liệu sản xuất; thị trường tiêu thụ bị hạn chế; giá nông sản giảm mạnh; hoạt động nuôi thủy sản gặp nhiều bất lợi làm cho tăng trưởng kinh tế chung của tỉnh đạt thấp. Lượng khách và doanh thu du lịch giảm mạnh so cùng kỳ; cùng với sức mua trên thị trường giảm đã ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động tái sản xuất một số ngành, hàng…

Hội nghị đã dành nhiều thời gian thảo luận ở tổ và chất vấn, giải trình nhiều vấn đề như tình trạng chặt phá rừng ở huyện Thạnh phú; tiến độ thực hiện các công trình, dự án chậm; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 và vốn chuyển tiếp từ các năm trước sang còn thấp .v.v….

Trong chất vấn và giải trình tại hội nghị, ông Cao Văn Dũng- Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giải trình vấn đề “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới…”. Ông Bùi Văn Lâm – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giải trình về công tác dự báo và phòng, chống hạn mặn thời gian qua cũng như đề ra những giải pháp khắc phục trong thời gian tới; việc khắc phục những hạn chế về khai thác thủy sản trái phép.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, ông Phan Văn Mãi- Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre lưu ý:

“Trong lĩnh vực xây dựng đảng, hệ thống chính trị, đề nghị chúng ta tập trung cho việc tổ chức thành công  Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020- 2025, sau đại xong, chúng ta nhanh chóng cũng cố về tổ chức cán bộ rà soát, bổ sung quy chế, hoàn thiện chương trình hành động và triển khai Nghị quyết đi vào cuộc sống. Các huyện thành phố cần quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả, tức là phát huy hiệu quả quản lý nhà nước tại cơ sở.

Về kinh tế xã hội, đầu tiên, chúng ta cần tập trung các giải pháp hỗ trợ khôi phục, trồng mới vườn cây sau hạn mặn, gắn liền với triển khai kế hoạch  trồng lúa, màu, chăn nuôi, con heo, con bò, thủy sản. Thứ hai là làm tốt công tác dự báo, chủ động trong phòng chống thiên tai, dịch bệnh, đảm bảo được kế hoạch ngăn mặn, trữ ngọt, đảm bảo cho sinh hoạt, sản xuất và hoạt động cấp nước của các nhà máy nước.

Chúng ta phải quyết tâm trong việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các công trình, dự án với mục tiêu là  giải ngân 100% vốn đầu tư công, đối với các dự án ngoài ngân sách, cần rà soát, đôn đốc các chủ đầu tư triển khai, tập trung triển khai nghiêm túc Quyết định số 77 của Bộ chính trị về Nghị quyết số 84 của Chính phủ về khôi phục các hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt các giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp  hậu Covid-19.

Trên lĩnh vực văn hóa xã hội, cần chuẩn bị tốt các điều kiện cho kỳ thi tốt nghiệp THPT và triển khai năm học mới 2020-2021, tổ chức tốt, đạt yêu  cầu các ngày lễ lớn trong 6 tháng cuối năm, quan tâm công tác đảm bảo an sinh xã hội, đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch tỉnh giai đoạn  2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

          Lĩnh vực quốc phòng an ninh  cần tập trung lãnh đạo để kéo giảm các vụ phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội, tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để đảm bảo trật tự an toàn giao thông”.

Qua 1 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ 21 thành công tốt đẹp./.

                                                                   Trọng Thủy

 

 

 

 

Để lại nhận xét