Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Hội nghị tập huấn công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Đã đăng vào 18 Th9, 2019 lúc 6:54

Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí với sự tham dự của lãnh đạo và người phát ngôn các sở, ngành, đoàn thể tỉnh và các huyện, thành phố trong tỉnh.   

Hội nghị đã nghe nhà báo Lê Nghiêm – Phó Viện trưởng Viện Ứng dụng công nghệ thông tin và Truyền thông cung cấp nội dung các văn bản luật về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn trong việc thu thập thông tin, cung cấp thông tin, thông tin phản hồi, cải chính trên báo chí. Theo Nghị định số 09 của Chính phủ, các cơ quan, tổ chức và người có trách nhiệm có quyền và nghĩa vụ cung cấp thông tin cho báo chí và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin. Người phát ngôn là người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước hoặc người được ủy quyền. Việc cung cấp thông tin cho báo chí có thể bằng văn bản, trên trang thông tin điện tử, họp báo, trả lời phỏng vấn hoặc các hình thức khác. Cơ quan báo chí phải sử dụng chuẩn xác nội dung thông tin được cung cấp và nêu rõ nguồn tin.

Qua tập huấn nhằm bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm về phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí cho đội ngũ người phát ngôn của tỉnh và các địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan báo chí tiếp cận nguồn thông tin chính xác, kịp thời từ các cơ quan hành chính nhà nước, từ đó định hướng dư luận, đáp ứng nhu cầu tiếp nhận thông tin của người dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương.

Tảo Thư

Để lại nhận xét