Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Hội nghị điển hình tiên tiến ngành y tế lần thứ X (giai đoạn 2015-2020)

Đã đăng vào 30 Th6, 2020 lúc 7:40

Sở y tế Bến Tre vừa tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ X, giai đoạn 2015-2020.

5 năm qua, Sở y tế Bến Tre đã chủ động chỉ đạo tốt công tác thi đua, khen thưởng, tuyên truyền, quán triệt, phổ biến đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước; hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, mạng lưới y tế ngày càng phát triển, tỷ lệ hài lòng của người dân đối với cơ sở khám chữa bệnh ngày càng cao, công tác khống chế dịch bệnh được thực hiện tốt. Các phong trào thi đua được công chức, viên chức, người lao động hưởng ứng, tạo không khí thi đua sôi nổi như: phong trào Đồng Khởi mới, học tập làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng đến sự hài lòng của người bệnh….

5 năm qua, toàn ngành có 18 tập thể được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 10 tập thể nhận bằng khen của Bộ y tế, 57 tập thể nhận Cờ thi đua và 279 tập thể nhận bằng khen của UBND tỉnh, 394 tập thể đạt danh hiệu Lao động xuất sắc, 65 cá nhân đạt danh hiệu thầy thuốc ưu tú, 1 cá nhân nhận Huân chương lao động hạng III, 59 cá nhân nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 6 cá nhân nhận bằng khen của Bộ y tế và hơn 4.500 cá nhân được nhận các giải thưởng trong công tác.

Ngọc Hoa

 

 

Để lại nhận xét