Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Hội KHKT Cầu đường tỉnh Bến Tre thực hiện đạt trị giá hơn 60 tỷ đồng 

Đã đăng vào 7 Th12, 2017 lúc 9:46

Năm 2017, Hội KHKT Cầu đường tỉnh Bến Tre thực hiện có hiệu quả Chương trình vận động hỗ trợ xây dựng giao thông nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới. Hội vận động xây dựng được 142 cầu, 25 đoạn lộ, tổng giá trị trên 50 tỷ đồng. Trong đó, vận động mạnh thường quân hỗ trợ gần 38 tỷ đồng; vốn đối ứng của huyện, xã, và nhân dân đóng góp hơn 12,3 tỷ đồng; cùng hàng ngàn ngày công lao độn. 

Trong công tác bảo trì giao thông nông thôn, Hội KHKT Cầu đường tỉnh Bến Tre vận động trên 457 triệu đồng làm “vốn mồi”, kết hợp nhân dân đóng góp hơn 5 tỷ đồng để sửa chữa bảo trì 9 cầu và 3 km lộ; thành lập các Tổ nòng cốt hướng dẫn kỹ thuật bảo trì, duy tu cầu lộ tại các địa phương. 

Ngoài ra, Hội còn vận động các nhà tài trợ thực hiện một số công tác xã hội khác như: xây dựng nhà tình thương, trao xe đạp cho học sinh nghèo; khám, phát thuốc miễn phí, tặng quà cho người nghèo và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Thùy Dương 

Để lại nhận xét