Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Hội nghị kết nối doanh nghiệp chuỗi giá trị bưởi da xanh và chôm chôm năm 2019

Đã đăng vào 6 Th12, 2019 lúc 7:44

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật – Sở NN&PTNT Bến Tre vừa  tổ chức Hội nghị kết nối doanh nghiệp chuỗi giá trị bưởi da xanh và chôm chôm theo Nghị quyết số 03 của Tỉnh ủy về xây dựng và hoàn thiện chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025.

Đối với chuỗi giá trị bưởi da xanh, qua 03 năm triển khai thực hiện, đến nay, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật phối hợp với các địa phương thành lập 43 Tổ hợp tác (THT) và Hợp tác xã (HTX) tham gia chuỗi, với diện tích 500 ha. Trong đó, có 15 THT và HTX liên kết tiêu thụ sản phẩm với Công ty TNHH Xuất nhập khẩu nông sản Hương Miền Tây; 02 THT và HTX liên kết tiêu thụ với cơ sở Hoàng Quý 868; 01 HTX liên kết với VinEco. Bên cạnh đó, Hương Miền Tây đã ký kết hợp đồng tiêu thụ với 380 hộ sản xuất bưởi da xanh với tổng diện tích 90 ha, nâng tổng diện tích bưởi da xanh được ký kết tiêu thụ lên 300 ha.

Thông qua nhiều nguồn vốn từ ngân sách, AMD, sự hỗ trợ của Viện Cây ăn quả miền Nam, nguồn vốn từ chương trình mục tiêu Quốc gia, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã hỗ trợ chứng nhận VietGAP cho 04 HTX và 01 THT, dự kiến đến cuối năm 2019 có khoảng 115 ha bưởi da xanh đạt chứng nhận VietGAP, nâng tổng số bưởi da xanh VietGAP toàn tỉnh lên 220 ha.

Đối với chuỗi giá trị chôm chôm, từ năm 2017 đến nay, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật phối hợp với các địa phương thành lập 13 THT và 05 HTX, nâng tổng số THT chôm chôm toàn tỉnh lên 50 THT. Trong đó, có 26 THT và 05 HTX tham gia chuỗi với diện tích gần 416 ha và 892 hộ tham gia; đã chứng nhận VietGAP cho THT chôm chôm Tiên Phú, xã Tiên Long, huyện Châu Thành, với gần 16 ha, có 21 hộ tham gia. Ngoài ra, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đang phối hợp với các địa phương triển khai mô hình phát triển sản xuất chôm chôm chứng nhận VietGAP, xây dựng mã số vùng trồng chôm chôm tại các xã Vĩnh Bình, Phú Phụng, huyện Chợ Lách và xã Tiên Long, huyện Châu Thành.

Ngoài ra, Chi cục đang thực hiện hỗ trợ tem truy xuất nguồn gốc cây giống trên chôm chôm cho 03 HTX và 01 doanh nghiệp tại huyện Chợ Lách; tổ chức kết nối đầu vào và đầu ra giữa doanh nghiệp với THT, HTX chôm chôm. Tuy nhiên, trong liên kết tiêu thụ, ngành hàng chôm chôm còn gặp nhiều khó khăn, các doanh nghiệp hoạt động thu mua chủ yếu qua thương lái, chưa ký kết hợp đồng cụ thể.

Hội nghị đã tập trung thảo luận kết quả đạt được qua 03 năm triển khai xây dựng và hoàn thiện chuỗi giá trị bưởi da xanh và chôm chôm. Đồng thời nêu những khó khăn, vướng mắc trong khâu sản xuất sản phẩm đạt chất lượng, nhất là khâu liên kết, tiêu thụ sản phẩm; việc xuất khẩu nông sản còn gặp nhiều khó khăn…

Hội nghị đã tổ chức lễ tái ký và ký hợp đồng mới liên kết tiêu thụ sản phẩm bưởi da xanh và chôm chôm giữa THT/HTX với các doanh nghiệp.

Cao Đẳng

Để lại nhận xét