Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

HĐND tỉnh làm việc với Sở Tài Chính về tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương năm 2019

Đã đăng vào 8 Th11, 2019 lúc 7:13

Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh đã làm việc với Sở Tài Chính về tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương năm 2019.

Năm 2019, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 4.983 tỷ đồng, đạt 127% so với dự toán, tăng 33% so với cùng kỳ. Có 10/16 khoản thu đạt và vượt so với tiến độ dự toán địa phương giao. Tiến độ thu ngân sách đảm bảo nguồn để thực hiện các nhiệm vụ chi theo dự toán được giao và đảm bảo khả năng cân đối ngân sách. Kết quả này thể hiện bước khởi sắc của nền kinh tế tỉnh; đặc biệt, khu vực công thương nghiệp – dịch vụ ngoài quốc doanh tăng 62% so với cùng kỳ. Trong điều hành, quản lý chi ngân sách, Sở Tài Chính tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả. Năm 2019, ngân sách đã ứng kịp thời các nhiệm vụ chi theo tiến độ dự toán được giao, ưu tiên thực hiện chính sách an sinh – xã hội, an ninh – quốc phòng, giáo dục – đào tạo, thanh toán khối lượng đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành và thực hiện các nhiệm vụ phát sinh đột xuất, cần thiết, cấp bách khác, đặc biệt là chi phòng – chống dịch bệnh động vật trên cạn và thủy sản, bệnh lở mồm long móng, bệnh heo tai xanh và bệnh dịch tả heo Châu Phi…

Phát biểu kết thúc buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Quới – Trưởng Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh, trưởng đoàn giám sát đánh giá cao những kết quả mà Sở Tài Chính đạt được. Tuy nhiên, cơ cấu nguồn thu năm 2019 so với các năm trước không đổi mới, nên chưa tạo được đột phá về tăng trưởng, một số nguồn thu cao nhưng không mang tính bền vững, vẫn còn xảy ra tình trạng thất thoát nguồn thu từ đất đai – môi trường, nợ xấu kéo dài… Vì vậy, các ngành cần quan tâm các giải pháp đẩy mạnh tiến độ thu ngân sách trên địa bàn, tập trung khai thác tốt các nguồn thu từ đất đai, tránh thất thoát nguồn thu, đảm bảo thu đúng – thu đủ. Tập trung rà soát, hướng dẫn các xã, huyện sử dụng tốt các nguồn chi. Đồng thời, tiết kiệm, chống tiêu cực – lãng phí trong thu chi ngân sách nhà nước./.

Thảo Lam

Để lại nhận xét