Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

HĐND tỉnh Bến Tre giám sát cấp thẻ BHYT

Đã đăng vào 11 Th6, 2018 lúc 14:07

Ban Pháp chế HĐND tỉnh Bến Tre đến giám sát UBND xã An Đức, huyện Ba Tri về việc lập danh sách đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp thẻ BHYT cho người dân xã bãi ngang năm 2018.

Căn cứ vào danh sách đã cấp BHYT năm 2017, từ đầu năm 2018 nay, UBND xã An Đức tiếp tục cấp thẻ BHYT cho người dân tổng số là 8.846 thẻ, đạt trên 97,5%. Trong đó thẻ BHYT bãi ngang 5.629 thẻ, BHYT hộ nghèo 1.439 thẻ, BHYT gia đình chính sách 327 thẻ, BHYT trẻ em dưới 6 tuổi 679 thẻ và BHYT đối tượng khác 578 thẻ. Ngoài ra xã đang đề nghị về trên cấp thẻ BHYT xã bãi ngang trong tháng 6/2018 là 43 thẻ.

Kết luận buổi làm việc, ông Lê Văn Mười – Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Bến Tre nhận định, thời gian qua việc cấp phát thẻ BHYT cho người dân xã bãi ngang có nhiều sai sót về thông tin trên thẻ, nhất là sai về họ tên, năm sinh, địa chỉ… làm cho người dân khó khăn trong việc sử dụng thẻ để đi khám chữa bệnh; đề nghị UBND xã có báo cáo thật chính xác về các số liệu cho Đoàn giám sát.

Bên cạnh đó, UBND xã và Bảo hiểm xã hội huyện Ba Tri tiến hành rà soát lại những trường hợp cấp trùng thẻ, cắt bỏ những trường hợp cấp thẻ không đúng quy định nhằm tránh lãng phí kinh phí của nhà nước. Đoàn giám sát sẽ có kiến nghị với UBND tỉnh chấn chỉnh lại việc cấp thẻ bảo hiểm y tế bị sai sót để có chỉ đạo kịp thời trong thời gian tới.

Thùy Dương

Để lại nhận xét