Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Giám sát việc chấp hành các quy định Pháp luật của ngư dân trong khai thác thủy sản trên địa bàn huyện Ba Tri

Đã đăng vào 23 Th5, 2020 lúc 9:07

Tại Đồn Biên phòng Hàm Luông, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Ba Tri đã giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật của ngư dân trong khai thác thủy sản.

Huyện Ba Tri hiện có 1.764 tàu khai thác thủy sản, trong đó, số lượng tàu có chiều dài trên 15m buộc phải gắn thiết bị giám sát hành trình là 1.462 tàu (trong đó có 79 tàu xin ngừng hoạt động). Hiện nay đã gắn thiết bị giám sát được 1.200 tàu, còn lại 183 tàu chưa gắn thiết bị.

Tính từ năm 2010 đến nay, toàn huyện có 130 tàu với 123 chủ tàu vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ. Huyện đã tống đạt Quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với 03 chủ tàu, 03 thuyền trưởng, thu phạt 970 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép khai thác thủy sản 04 tháng đối với các trường hợp vi phạm. Ngoài ra, qua hệ thống giám sát hành trình đã phát hiện có 47 tàu vi phạm vùng biển nước ngoài.

Đoàn giám sát yêu cầu UBND huyện, các ngành chuyên môn tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giúp cho ngư dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về khai thác thủy sản; tiếp tục rà soát chính xác số lượng tàu cá, vận động nhân dân lắp đặt thiết bị giám sát hành trình khai thác theo quy định. Đoàn cũng nghi nhận ý kiến của ngư dân để tổng hợp và kiến nghị các cấp chính quyền, ngành chức năng giải quyết theo thẩm quyền.

Trà Dũng

Để lại nhận xét