Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Giám sát thực hiện quy chế dân chủ tại Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu

Đã đăng vào 21 Th9, 2019 lúc 7:56

Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ và công tác tôn giáo tỉnh đã làm việc tại Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu về thực hiện Quy chế dân chủ năm 2019.

Là đơn vị sự nghiệp tự chủ tài chính, bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu có tổng số hơn 1.170 cán bộ, viên chức. Đảng bộ cơ sở có 289 đảng viên với 11 chi bộ trực thuộc. Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ tại bệnh viện có 5 thành viên do đồng chí Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Bệnh viện làm Trưởng ban. Đơn vị đã phối hợp giữa Đảng ủy, chi ủy các chi bộ với chính quyền, đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là xây dựng kế hoạch và thực hiện Quy chế dân chủ. Phát huy vai trò giám sát của Ban thanh tra nhân dân. Bên cạnh đó, bệnh viện cũng đã thực hiện tốt việc lồng ghép giữa quy chế dân chủ trong hoạt động với thực hiện kế hoạch nhiệm vụ công tác khám, chữa bệnh đạt hiệu quả. Xây dựng và ban hành các quy định về sử dụng tài sản công, quy chế chi tiêu nội bộ, đề án vị trí việc làm, quy tắc ứng xử trong bệnh viện. Công tác bổ nhiệm, khen thưởng, luân chuyển viên chức được thống nhất thực hiện theo đúng quy định. Hằng năm, bệnh viện có tổ chức khảo sát sự hài lòng của nhân viên bệnh viện và bệnh nhân.

Ông Lê Văn Gặp – Trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy – trưởng Đoàn giám sát đề nghị bệnh viện cần tập trung kiện toàn các chức danh theo quy định. Xây dựng kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ gắn với nghị định 04. Quan tâm đến việc tổ chức bộ máy, bổ nhiệm cán bộ, quy hoạch, đào tạo. Bên cạnh đó, những quy định trong công tác thi đua, khen thưởng phải thực hiện nghiêm theo hướng dẫn, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, viên chức. Bệnh viện cần duy trì tổ chức lấy ý kiến về sự hài lòng của bệnh nhân, đồng thời nghiên cứu xây dựng mô hình Dân vận khéo tại đơn vị, tạo sự lan tỏa, từ đó nhân rộng cho các bệnh viện trên địa bàn tỉnh./.

Ngọc Diệp

Để lại nhận xét