Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Giám sát kết quả thực hiện kết luận số 18 của Ban bí thư

Đã đăng vào 7 Th6, 2018 lúc 9:32

Đoàn công tác Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bến Tre đến kiểm tra kết quả triển khai thực hiện kết luận số 18 của Ban bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chỉ thị 10 của Ban bí thư khóa X về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới tại Đảng ủy xã Tam Phước, huyện Châu Thành.

Thực hiện kết luận số 18 của Ban bí thư, Đảng ủy xã Tam Phước đã bổ sung, chỉnh sửa và ban hành qui chế của chi bộ sát tình hình thực tế, phù hợp với nhiệm vụ của từng chi bộ. Trong sinh hoạt, bí thư chi bộ thể hiện tốt vai trò lãnh đạo, đảm bảo đúng trình tự và nội dung sinh hoạt theo hướng dẫn của cấp trên; từng đảng viên có xây dựng cam kết cá nhân trong thực hiện các chỉ thị, nghị quyết gắn với thực hiện qui định số 12 của BTV Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương.

Mỗi quí, chi bộ có đưa ra đánh giá với từng đảng viên trong cuộc họp, qua đó biểu dương những cách làm hay, gương điển hình tiên tiến, đồng thời phê bình những đảng viên chưa thực hiện tốt. Hiện Đảng ủy xã Tam Phước có 13 chi bộ trực thuộc, qua đánh giá tổ chức cơ sở đảng và đảng viên cuối năm 2017, tất cả 13 chi bộ đạt yêu cầu, không có tình trạng đảng viên  buôn bỏ sinh hoạt và tham gia các tệ nạn xã hội.

Tuy nhiên, Đảng ủy xã Tam Phước còn gặp khó khăn trong công tác tạo nguồn phát triển đảng; đảng viên tham gia phát biểu tại các cuộc họp chi bộ còn ít, nhất là đảng viên trẻ; công tác quản lý đảng viên đi làm ăn xa còn chưa chặt chẽ, từ đó việc đánh giá đảng viên cuối năm chưa sát thực tế.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bến Tre lưu ý, xã Tam Phước cần đẩy mạnh công tác phê bình và tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cấp ủy, đảng viên về vị trí, vai trò của chi bộ; qua đó góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.

Cẩm Nhung

Để lại nhận xét