Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Giải pháp phát triển thủy sản năm 2020

Đã đăng vào 23 Th5, 2020 lúc 9:27

Sở NN và PTNT vừa tổ chức Hội nghị bàn giải pháp phát triển thủy sản trong bối cảnh chịu tác động kép của dịch coivd – 19 và hạn mặn. Ông Nguyễn Hữu Lập – PCT UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Theo Sở NN và PTNT, từ đầu năm đến nay, do ảnh hưởng của nắng nóng, hạn mặn tăng cao và kéo dài, nên trong quý I hoạt động nuôi trồng thủy sản gặp rất nhiều khó khăn. Tổng diện tích nuôi thủy sản thả giống ước đạt 36.000 ha, giảm 2,5% so với cùng kỳ. Tổng sản lượng thủy sản nuôi đã thu hoạch đạt 110.700 tấn, giảm 11 %. Do ảnh hưởng của hạn mặn, nắng nóng, nhiều loại thủy sản nuôi bị thiệt hại. Diện tích thiệt hại trên cá tra 133 ha, sản lượng 2.200 tấn, giá trị 43 tỷ đồng; Tôm càng xanh 1.460 ha, sản lượng 563 tấn, giá trị 67 tỷ đồng; cá nước ngọt khác 329 ha, với 1.400 tấn, giá trị ước tính 35 tỷ đồng; đối với nhuyễn thể (nghêu, sò) tình hình thiệt hại xảy ra gay gắt hơn và chết hàng loạt, nhiều đợt kể từ tháng 1/2020 cho đến nay vẫn chưa ổn định, với tổng diện tích thiệt hại 599 ha. Bên cạnh đó, dịch bệnh Covid -19 làm giá bán tôm nguyên liệu giảm thấp. Trên lĩnh vực khai thác, sản lượng thủy sản khai thác 6 tháng đầu năm ước đạt 107.000 tấn, tăng 6,9% so với cùng kỳ. Tuy đã giám sát được tàu cá có lắp thiết bị giám sát hoạt động trên biển qua hệ thống giám sát nhưng việc kiểm soát, tác động đến tàu hoạt động trên biển chưa thực hiện được, việc kêu gọi tàu quay về hoạt động trong vùng biển an toàn rất khó khăn.

Tại hội nghị, nhiều ý kiến cho rằng, để thúc đẩy phát triển lĩnh vực thủy sản phải áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, đầu tư cơ sở hạ tầng phát triển vùng nuôi công nghệ cao; xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu, chỉ dẫn địa lý, liên kết chuỗi.. để gắn kết đầu ra cho sản phẩm, có cơ chế chính sách hỗ trợ.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Nguyễn Hữu Lập – PCT. UBND nhấn mạnh, thủy sản đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng của khu vực nông lâm thủy sản, vì vậy, từng ngành, từng địa phương cần có giải pháp khắc phục những tồn tại, khó khăn, thách thức để phát triển nhanh, bền vững ngành thủy sản, góp phần phát triển kinh tế – xã hội.

PCT. UBND tỉnh chỉ đạo cụ thể đối với lĩnh vực nuôi, khai thác và chế biến thủy sản như: tập trung phát triển nuôi tôm công nghệ cao, tôm giống, hướng dẫn kỹ thuật, lịch mùa vụ …đảm bảo hoạt động nuôi hiệu quả và phát triển mạnh, nghiên cứu yêu cầu của thị trường nhập khẩu để sản xuất; khắc phục tình trạng khai thác bất hợp pháp, kiên quyết ngăn chặn, xử phạt nghiêm tàu vi phạm vùng biển nước ngoài, đổi mới công nghệ bảo quản tôm cá để chất lượng cao hơn…/.

Anh Thi

 

Để lại nhận xét