Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Đoàn cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khoá XIII của Đảng khảo sát, nghiên cứu thực tế tại huyện Chợ Lách

Đã đăng vào 18 Th10, 2019 lúc 8:06

Đoàn cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khoá XIII của Đảng do ông Nguyễn Long Hải – Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn làm trưởng Đoàn đã có chuyến khảo sát, nghiên cứu thực tế tại huyện Chợ Lách.

Đoàn đã khảo sát mô hình kinh tế vườn gắn với mục tiêu xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp để phát triển du lịch, một số điểm sản xuất cây giống, hoa kiểng; nuôi gà nòi gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới ở xã Vĩnh Thành, Phú Sơn, Long Thới, Vĩnh Bình; gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm lãnh đạo với lãnh đạo các xã và huyện Chợ Lách về xây dựng huyện Nông thôn mới gắn với Phát triển du lịch.

Tỉnh Bến Tre đang tập trung phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, theo đó, phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới dựa trên nền tảng phát triển nông nghiệp, môi trường sinh thái, văn hóa… thu hút khách du lịch về với thiên nhiên để gia tăng giá trị sản phẩm nông nghiệp. Theo đó, tỉnh chọn huyện Chợ Lách để xây dựng mô hình Làng văn hóa du lịch trong chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Các điểm du lịch của huyện Chợ Lách sẽ gắn với các làng nghề cây giống, hoa kiểng, làng hoa giấy, làng nuôi gà nòi, vườn cây ăn trái, Nhà thờ Cái Mơn, nhà cổ, vườn sầu riêng…

Hiện nay, Chợ Lách đang tích cực hình thành các vùng liên kết sản xuất, xây dựng chỉ dẫn địa lý, mã code, nâng cao chất sản phẩm và đẩy mạnh quảng bá hàng nông sản, phát triển các OCOP… hướng đến tăng trưởng xanh, sạch và bền vững… Việc ưu tiên phát triển ngành du lịch, chú trọng du lịch nông thôn chính là con đường đưa cơ cấu kinh tế huyện Chợ Lách chuyển dần sang cơ cấu dịch vụ – công nghiệp – nông nghiệp, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế – xã hội của huyện và triển khai thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Trung Trí

Để lại nhận xét