Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Đại hội đảng viên Đảng bộ quân sự huyện Châu Thành lần thứ IX nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đã đăng vào 23 Th5, 2020 lúc 9:02

Ông Phan Văn Mãi – Bí thư Tỉnh ủy đã dự Đại hội đảng viên lần thứ IX nhiệm kỳ 2020 – 2025  tại Đảng bộ quân sự huyện Châu Thành.

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, công tác Đảng, công tác chính trị của Đảng bộ quân sự huyện Châu Thành được triển khai kịp thời, đội ngũ cán bộ đảng viên luôn an tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đảng bộ quân sự huyện đã tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả 3 nội dung đột phá là: nâng cao chất lượng công tác huấn luyện với kết quả huấn luyện thường trực đạt 100%, dân quân tự vệ đạt 91,4%, động viên huấn luyện dự bị động viên đạt 100%; xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, góp phần làm chuyển biến tích cực về chấp hành kỷ luật quân đội, pháp luật của Nhà nước, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy, quản lý và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan; chấp hành nghiêm các nguyên tắc, quy chế, quy định trong hoạt động lãnh đạo của Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Trong nhiệm kỳ đã phát triển được 2 đảng viên mới, giữ vững 100% chi bộ quân sự xã – thị trấn có chi ủy.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 6 thành viên. Với phương châm “Dân chủ – kỷ cương – đoàn kết – nêu gương – hành động”, trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ quân sự huyện Châu Thành phấn đấu tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu, sắp xếp quân nhân dự bị vào các đơn vị dự bị động viên đạt 98%, hoàn thành 100% nội dung, chương trình giáo dục, bồi dưỡng, phổ biến kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng theo phân cấp…

Trúc Lan

Để lại nhận xét