Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Công ty xăng dầu Bến Tre tài trợ xây dựng nhà tình nghĩa

Đã đăng vào 25 Th5, 2019 lúc 7:03

Được sự ủy nhiệm của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam, Công ty TNHH một thành viên xăng dầu Bến Tre đã tổ chức trao 1 tỷ đồng cho Ủy ban MTTQ VN tỉnh, tài trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho 20 hộ gia đình chính sách gặp khó khăn về nhà ở.

Công ty TNHH một thành viên xăng dầu Bến Tre là đơn vị nộp ngân sách đứng thứ hai trong tỉnh, với mức trung bình 250 tỷ đồng mỗi năm, ngoài hoạt động kinh doanh, Công ty  còn  tham gia nhiều chương trình an sinh xã hội của địa phương như hỗ trợ giáo dục, góp quỹ vì người nghèo, xây nhà tình nghĩa, nhà tình thương…

Toàn tỉnh có trên 100.000 người có công, hơn 35 ngàn liệt sĩ, 20 ngàn thương bệnh binh, 6.829 Mẹ VNAH. Những năm qua, cả hệ thống chính trị đã huy động nhiều nguồn lực để chăm lo cho đối tượng chính sách, nhưng đến nay, vẫn còn nhiều gia đình khó khăn về nhà ở. Chính vì vậy, mọi sự đóng góp, tài trợ cho chương trình an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách là rất đáng trân trọng.

Tảo Thư

Để lại nhận xét