Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre – Võ Thành Hạo làm việc huyện Giồng Trôm

Đã đăng vào 6 Th1, 2014 lúc 15:58

Năm 2013, tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện Giồng Trôm ước đạt 61,3 tỷ đồng, đạt 87,8% Nghị quyết. Huyện đang trình xin chủ trương của tỉnh bổ sung quy hoạch nuôi tôm thẻ chân trắng ở khu vực ngoài đê bao ngăn mặn ven sông Hàm Luông thuộc địa bàn xã Hưng Lễ và Thạnh Phú Đông với diện tích 186ha. Đồng thời, tiến hành giải phóng mặt bằng 9,8ha mở rộng cụm công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp Phong Nẫm. Năm qua, tổng kinh phí đầu tư và vận động xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện là 161 tỷ đồng. Có 3 xã đạt tiêu chí cao là xã Châu Bình 16 tiêu chí, Hưng Lễ 13 tiêu chí và Lương Qưới đạt 12 tiêu chí.

Hao 06-01
Ông Võ Thành Hạo – Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre đề nghị, huyện Giồng Trôm cần cụ thể hóa Đề án tái cơ cấu nông nghiệp bằng nhiều chương trình, hành động cụ thể; nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả như: cánh đồng mẫu lúa, mô hình liên kết sản xuất tiêu thụ dừa… nhằm nâng cao giá trị gia tăng, phát triển nông nghiệp bền vững; chú trọng đến công tác giải phóng mặt bằng để mở rộng cụm công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp Phong Nẫm; tiếp tục đầu tư thêm 1 số chợ nông thôn theo hướng tiết kiệm nhưng đảm bảo an toàn, thuận tiện cho người dân nông thôn trong mua bán, trao đổi hàng hóa. Đặc biệt, tăng cường công tác giữ gìn an ninh trật tư, đảm bảo an toàn giao thông trước, trong và sau tết Nguyên Đán 2014. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện tập trung nâng cao chất lượng và năng lực đội ngũ cán bộ, công chức song song với công tác cải cách thủ tục hành chính. Xem đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt của chính quyền các cấp trên địa bàn. 

Lê Quyên 

Để lại nhận xét