Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Bộ GD&ĐT khảo sát giáo dục mầm non tại Bến Tre  

Đã đăng vào 8 Th1, 2018 lúc 15:47

Đoàn công tác Bộ Giáo dục & Đào tạo đến khảo nghiệm Chương trình giáo dục mầm non và khảo sát Chương trình giáo dục mầm non ở lớp mẫu giáo ghép tại tỉnh Bến Tre.

Đoàn đến làm việc tại một số cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn huyện Giồng Trôm và thành phố Bến Tre, như: dự giờ hoạt động học lớp ghép 3 – 4 tuổi, hoạt động vui chơi của trẻ 4 – 5 tuổi, hoạt động giáo dục phát triển ngôn ngữ lớp mẫu giáo 5 tuổi, thảo luận nhóm đối với cán bộ quản lý và giáo viên về tình hình thực hiện Chương trình giáo dục mầm non, chương trình lớp mẫu giáo ghép.

Qua khảo sát, Bộ GD&ĐT tìm hiểu các nội dung mới được đưa ra khảo nghiệm phù hợp với trẻ em từ 3 – 5 tuổi và việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ.

Anh Đào 

Để lại nhận xét