Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thành Phong làm việc huyện Mỏ Cày Nam về tái cơ cấu nông nghiệp

Đã đăng vào 9 Th8, 2014 lúc 9:37

MCNa 08-8Ngày 08/08/2014, Bí thư Tỉnh uỷ Bến Tre Nguyễn Thành Phong đã đến làm việc với huyện Mỏ Cày Nam về tình hình triển khai đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, kết quả thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ huyện và công tác qui hoạch cán bộ chuẩn bị nhân sự cấp uỷ cho nhiệm kỳ mới.

Thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh Bến Tre, đến nay huyện Mỏ Cày Nam đã xây dựng và nhân rộng 12 mô hình nông nghiệp hiệu quả tại tất cả các xã, thị trấn. Đối với mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ dừa trái, huyện đang tiến hành ký hợp đồng liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp tại xã Định Thủy với diện tích 60 ha. Các xã còn lại đã thành lập tổ liên kết nhưng do doanh nghiệp bị đọng về thời gian nên chưa ký hợp đồng với nông dân. Huyện cũng đã thành lập 12 tổ liên kết sản xuất heo và 86 trang trại, tổ chức tọa đàm với doanh nghiệp nhưng do chưa thống nhất phương thức giao nhận heo giữa doanh nghiệp và người chăn nuôi nên chưa ký hợp đồng liên kết tiêu thụ.

Về kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 13,3%/năm. Năm 2013, GDP bình quân đầu người đạt 23 triệu đồng; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đến nay, thị trấn Mỏ Cày đạt 33/49 tiêu chí, huyện đã hoàn thành Đề án công nhận trung tâm xã Hương Mỹ đạt đô thị loại V, triển khai xây dựng đô thị loại V xã An Thạnh và An Định. Hiện tại, 16 xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện đạt từ 7 đến 15 tiêu chí; phấn đấu đến năm 2015 có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới và năm 2020 đạt ít nhất 3 xã.

MCN 08-8

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh, nông nghiệp là lĩnh vực quan trọng của địa phương, do đó thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế phải lấy nông nghiệp làm nền tảng. Đối với Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền theo hướng cụ thể để nâng cao nhận thức và sự hưởng ứng của người dân; thực hiện một cách kiên trì, liên tục, gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới; đồng thời phải sát thực và phù hợp với tình hình cụ thể của địa phương. Về xây dựng nông thôn mới, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị huyện Mỏ Cày Nam chú trọng đến tính thiết thực của chương trình; cần tổ chức sản xuất lại tốt hơn, tạo việc làm ổn định, nâng cao thu nhập cho người dân, làm cơ sở thực hiện các tiêu chí khác. Bí thư Tỉnh ủy lưu ý địa phương một số vấn đề về công tác xây dựng Đảng và quy hoạch cán bộ chuẩn bị nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ mới.

                                                                      Lê Quyên

 

 

 

Để lại nhận xét