Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre làm việc Đảng ủy xã Hưng Nhượng 

Đã đăng vào 13 Th11, 2017 lúc 14:09

Ông Võ Thành Hạo – Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre dẫn đầu Đoàn công tác đến làm việc với Đảng ủy xã Hưng Nhượng, huyện Giồng Trôm về công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015 – 2020 gắn với tổng kết năm 2017. 

Đảng bộ xã Hưng Nhượng được Huyện ủy Giồng Trôm chọn làm điểm tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ gắn với tổng kết năm 2017, sau đó rút kinh nghiệm tổ chức đồng loạt trên địa bàn toàn huyện. Đến nay, công tác chuẩn bị Hội nghị cơ bản đã hòan tất.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đều đồng tình và thống nhất cao với nội dung, chương trình và kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ, gắn với tổng kết năm 2017 mà Đảng ủy xã Hưng Nhượng đề ra. Đồng thời, đề nghị Đảng ủy xã cần chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung vào các báo cáo tại Hội nghị như: dung lượng các nội dung trong báo cáo cần rút gọn, có trọng tâm, trọng điểm; cần minh họa, làm rõ thêm kết quả chương trình Đồng Khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp, tệ nạn ma túy, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng; kết quả công tác kiểm tra, giám sát, việc lấy ý kiến tín nhiệm cấp ủy; đồng thời đánh giá đúng thực chất công tác xây dựng Đảng và việc lãnh đạo tổ chức Đại hội Chi bộ và bầu cử Trưởng ấp.

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo đánh giá cao sự tập trung cao độ của Đảng ủy xã Hưng Nhượng và đề nghị trong báo cáo giữa nhiệm kỳ cần xác định rõ lộ trình, hướng đi trong thời gian tới để có giải pháp thực hiện, nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu mà nghị quyết Đảng bộ đã đề ra cho cả nhiệm kỳ. 

Nguyễn Trung 

Để lại nhận xét