Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Bến Tre thành lập Hiệp hội Du lịch

Đã đăng vào 8 Th1, 2018 lúc 16:07

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bến Tre tổ chức Đại hội Hiệp hội Du lịch lần thứ I, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Hiệp hội Du lịch tỉnh Bến Tre là tổ chức xã hội – nghề nghiệp được thành lập trên cơ sở tự nguyện từ các doanh nghiệp trong ngành du lịch, thuộc mọi thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Hiệp hội Du lịch ra đời đóng vai trò quan trọng trong việc liên kết, hỗ trợ và đoàn kết hội viên cùng nhau xây dựng sản phẩm du lịch có chất lượng, nâng cao hiệu quả hoạt động; bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp và giữ vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với cơ quan Nhà nước trong mọi hoạt động của doanh nghiệp.

Đại hội đã thông qua Điều lệ, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Hiệp hội; bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm 19 thành viên. Ông Trần Duy Phương – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được bầu giữ chức Chủ tịch Hiệp hội.

Thùy Dương 

Để lại nhận xét