Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Bế mạc kỳ họp lần thứ 14, HĐND tỉnh Bến Tre khóa IX

Đã đăng vào 7 Th12, 2019 lúc 7:53

Chiều 06/12 – Phiên làm việc cuối của kỳ họp lần thứ 14, Hội đồng nhân tỉnh Bến Tre khóa IX, nhiệm kỳ 2016- 2021. Ông Phan Văn Mãi- Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Kỳ họp đã tiến hành miễn nhiệm thành viên UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Văn Hoàng được cơ quan có thẩm quyền giải quyết nghỉ công tác; ông Lê Văn Khê do chuyển công tác khác. Kỳ họp đã bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Võ Hùng Minh – Giám đốc Công an tỉnh, ông Võ Minh Thưởng – Giám đốc Sở tư pháp và ông Châu Văn Bình – Giám đốc Sở Công thương.

Kỳ họp đã thông qua 31 dự thảo Nghị quyết; trong đó, có các dự thảo Nghị quyết quan trọng như: Nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2020; Nghị quyết về kế hoạch đầu tư nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2020; Nghị quyết về việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020- 2025; Nghị quyết về việc thu hồi các loại đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia; Nghị quyết về việc thông qua phương án đầu tư phát triển khu đô thị mới An Thuận, Thành phô Bến Tre; Nghị quyết về việc quy định số lượng, chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh và cùng nhiều nghị quyết khác.

Sau 2 ngày làm việc, với tinh thần khẩn trương, dân chủ, nghiêm túc và trách nhiệm cao, kỳ họp lần thứ 14, Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre khóa IX, nhiệm kỳ 2016- 2021 hoàn thành nội dung, chương trình đã đề ra và kết thúc thành công tốt đẹp.

Trọng Thủy

Để lại nhận xét