Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Ban công tác phía Nam TW Hội LHPN Việt Nam đến thăm và làm việc với 02 xã Thành Triệu và Tân Phú, huyện Châu Thành

Đã đăng vào 25 Th5, 2019 lúc 7:01

Ban công tác phía Nam TW Hội LHPN Việt Nam đã đến thăm và làm việc với xã Thành Triệu và Tân Phú, huyện Châu Thành.

Ngoài việc tìm hiểu tình hình tư tưởng của hội viên phụ nữ thông qua báo cáo và những ý kiến đề xuất của chị em làm công tác phụ nữ các cấp, đoàn công tác đã tìm hiểu việc thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc, các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá của các cấp hội phụ nữ ở địa phương. Đặc biệt là việc triển khai thực hiện năm “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”2019.

Nhiều ý kiến đã được chị em làm công tác hội phụ nữ cơ sở trình bày như: những bất cập trong phần mềm quản lý hội viên, nhu cầu vốn cho hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, những khó khăn khi vận động phụ nữ là công nhân vào hội.

Với đặc thù của hai địa phương có thế mạnh về phát triển du lịch miệt vườn, việc làm sao để vừa phát triển kinh tế, vừa đảm bảo an ninh trật tự, đặc biệt là công tác phối kết hợp với ngành chức năng trong giám sát sản phẩm ẩm thực du lịch cũng là những nội dung được đoàn đặt ra, nhằm giúp chị em phụ nữ cơ sở có định hướng hoạt động trong thời gian tới.

Dịp này, những mô hình mới, cách làm hay của chị em phụ nữ xã Thành Triệu và Tân Phú cũng được chia sẻ qua hình thức tham quan, phỏng vấn trực tiếp các mô hình sinh kế, phát triển kinh tế.

Hoàng Yến

Để lại nhận xét