Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Ba Tri tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 221 của Ban Bí thư khóa X

Đã đăng vào 15 Th3, 2019 lúc 7:25

Huyện ủy Ba Tri  vừa tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 221 của Ban Bí thư, khóa X về “Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân”.

Thực hiện Quyết định 221 của Ban Bí thư, hàng năm, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, UBND huyện và các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức tuyên truyền trên các lĩnh vực như: các chỉ tiêu kinh tế – xã hội, các nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng nông thôn mới, độ thị văn minh, Chương trình Đồng Khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp, Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, cải tạo giồng tạp, chiến lược phát triển kinh tế biển, phát triển du lịch, các công trình xây dựng chợ, giao thông, trường học, dự án phát triển đàn bò sữa, đề án phát triển đa dạng sinh kế giảm nghèo bền vững; phối hợp tuyên truyền, vận động giải quyết các vấn đề bức xúc trong dân….Nhờ đó, hầu hết mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đều được triển khai thực hiện đúng theo kế hoạch đề ra. Hiện nay, huyện có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới, các xã còn lại đều đạt trên 10 tiêu chí trở lên; thị trấn Ba Tri đạt chuẩn đô thị loại IV,  xã An Ngãi Trung đạt đô thị loại 5; các công trình dân sinh như: Khu trung tâm giải trí huyện, Nhà văn hóa thiếu nhi, Chợ Ba Tri…. được đầu tư xây dựng khang trang, phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí, mua bán, trao đổi hàng hóa của người dân; tiến độ tái cơ cấu ngành nông nghiệp đạt nhiều kết quả, kinh tế tập thể tiếp tục phát triển, thu nhập bình quân đầu người năm 2018 là 42,7 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo được kéo giảm còn 9,3%; an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy và UBND huyện thống nhất ký kết  Kế hoạch liên tịch “Triển khai kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân năm 2019 trên địa bàn huyện”.

Trà Dũng

Để lại nhận xét