Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Ngồi nhà, người dân cũng có thể được cấp, đổi mới giấy phép lái xe

Đã đăng vào 21 Th5, 2020 lúc 15:44

Thời gian tới, người dân có thể thực hiện việc cấp mới giấy phép lái xe, đổi giấy phép lái xe do ngành GTVT cấp ngay tại nhà.

Vừa qua, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ đề xuất triển khai thí điểm dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cấp, đổi giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Theo đó, Bộ GTVT đã chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam nghiên cứu, xây dựng, tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia đối với 2 dịch vụ công mức độ 4: Cấp mới giấy phép lái xe và Đổi giấy phép lái xe do ngành GTVT cấp.

Hiện nay, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đang triển khai xây dựng hệ thống và làm việc với Cục quản lý Khám chữa bệnh – Bộ Y tế về chia sẻ thông tin kết quả khám sức khoẻ người lái xe, với Cục CSGT – Bộ Công an về chia sẻ dữ liệu vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ, làm cơ sở thẩm định, giải quyết thủ tục hành chính cấp mới, cấp đổi giấy phép lái xe mức độ 4.

Nhưng do việc kết nối, sử dụng dữ liệu của các bộ, ngành để giải quyết thủ tục hành chính còn mới, trong khi phạm vi triển khai trên toàn quốc, do đó cần thiết phải thí điểm, đánh giá, hoàn chỉnh trước khi triển khai rộng ra toàn quốc.

Vì vậy, để đảm bảo hiệu quả trong xây dựng, tích hợp các dịch vụ công mức độ 4: Cấp mới giấy phép lái xe và Đổi giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Bộ GTVT đề nghị Văn phòng Chính phủ thống nhất kế hoạch triển khai theo 2 giai đoạn.

Cụ thể, giai đoạn thí điểm (khoảng 6 tháng, bắt đầu từ 1/7/2020), sẽ kết nối với dữ liệu ngành Y tế để thực hiện kết nối dữ liệu khám sức khỏe phục vụ cấp mới, cấp đổi GPLX tại một số bệnh viện của TP Hà Nội (gồm Bệnh viện E, Bệnh viện GTVT, Bệnh viện đa khoa Hà Đông) và tất cả các bệnh viện tại tỉnh Hà Nam.

Kết nối với dữ liệu ngành công an trong việc thực hiện kết nối với cơ sở dữ liệu vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ phạm vi toàn quốc (theo kế hoạch của Cục CSGT từ tháng 6/2020 sẽ triển khai cơ sở dữ liệu trên phạm vi toàn quốc). Giai đoạn 2 sẽ thực hiện triển khai toàn quốc.

Sau khi tổng kết triển khai thí điểm, Bộ GTVT báo cáo Chính phủ cho phép triển khai mở rộng toàn quốc, trên cơ sở có đầy đủ dữ liệu sức khỏe người lái xe của Bộ Y tế và dữ liệu vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ của Bộ Công An được kết nối tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Bộ GTVT đề nghị Văn phòng Chính phủ chủ trì, làm việc các cơ quan, đơn vị của Bộ Y tế, Bộ Công an để chia sẻ dữ liệu khám sức khoẻ người lái xe, dữ liệu vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ với Cổng dịch vụ công quốc gia, làm cơ sở thực hiện các dịch vụ công mực độ 4: Cấp mới, cấp đổi giấy phép lái xe.

Theo Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ, Dịch vụ công trực tuyến có 4 mức độ.

Trong đó, dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 là dịch vụ công trực tuyến cho phép người sử dụng thao tác mọi yêu cầu từ gửi văn bản đến các cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ trực tuyến;

Cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

Theo VTV.VN

 

 

 

 

Để lại nhận xét