Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Từ ngày 1.1.2014, tăng mức lương tối thiểu

Đã đăng vào 21 Th11, 2013 lúc 9:22

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 182 quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp (DN), hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động, thay thế Nghị định 103/2012.

 Với đối tượng áp dụng là DN và các tổ chức nêu trên, lương tối thiểu vùng áp dụng với DN từ ngày 1.1.2014 theo 4 mức: vùng 1 là 2,7 triệu đồng/tháng; vùng 2 là 2,4 triệu đồng/tháng; vùng 3 là 2,1 triệu đồng/tháng; vùng 4 là 1,9 triệu đồng/tháng.

Theo quy định này, mức lương tối thiểu vùng mới cao hơn mức hiện nay từ 250.000 – 350.000 đồng/tháng. Mức lương thấp nhất trả cho người lao động đã qua học nghề (kể cả lao động do DN tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.

Bảo Cầm (Theo Thanh Niên)

Để lại nhận xét